Zoek in de site...

Reserveringsafspraken per abonnementsvorm

Hieronder vind je een helder overzicht van de afspraken, voordelen en beperkingen die aan de verschillende abonnementsvormen verbonden zijn. We maken hierbij onderscheid in:

Ticketuren

Studenten & Alumni Top Fit Card Fit Card
Hoelang van tevoren kun je  reserveren? 5 dagen 8 dagen 8 dagen
Hoeveel reserveringen mag je vooruit maken? Maximaal 2 Maximaal 3 Maximaal 3
Is er nog een restrictie? Nee, onbeperkt Nee, onbeperkt Ja, maximaal 5 dagen per maand (op deze dagen onbeperkt)
Boete als je niet op komt dagen? Ja, na 2 x binnen 28 dagen Ja, na 2 x binnen 28 dagen Ja, na 2 x binnen 28 dagen
Tot hoelang van tevoren kun je annuleren? Tot 1 uur van tevoren. Tot 1 uur van tevoren Tot 1 uur van tevoren.
Moet je een ticket printen? Ja, en inleveren bij de docent Ja, en inleveren bij de docent Ja, en inleveren bij de docent

*

Vrije sporten: tennis, squash en zwemmen

Studenten & Alumni Top Fit Card Fit Card
Hoelang van tevoren kun je reserveren? 48 uur 48 uur 48 uur
Hoeveel reserveringen mag je vooruit maken? Tennis: 1
Squash: 1
Zwemmen: 2
Tennis: 1
Squash: 1
Zwemmen: 2
Tennis: 1
Squash: 1
Zwemmen: 2
Is er nog een restrictie? Nee, onbeperkt Nee, onbeperkt Ja, maximaal 5 dagen per maand (op deze dagen onbeperkt)
Boete als je niet op komt dagen? Ja, na 2 x binnen 28 dagen Ja, na 2 x binnen 28 dagen Ja, na 2 x binnen 28 dagen
Tot hoelang van tevoren kun je annuleren? Tot 1 uur van tevoren. Tot 1 uur van tevoren Tot 1 uur van tevoren.
Moet je een ticket printen? Ja, en tonen aan de balie voor alle spelers (behalve voor zwemmen) Ja, en tonen aan de balie voor alle spelers (behalve voor zwemmen) Ja, en tonen aan de balie voor alle spelers (behalve voor zwemmen)

*

Vrije sporten: fitness, spierplein, boulderen, klimmen, hardlopen, solospinnen

Studenten & Alumni Top Fit Card Fit Card
Hoelang van tevoren kun je reserveren? 8 dagen 8 dagen 8 dagen
Hoeveel reserveringen mag je vooruit maken? Voor iedere vrije sport 1, behalve voor fitness 2 Voor iedere vrije sport 1, behalve voor fitness 3 Voor iedere vrije sport 1, behalve voor fitness 3
Is er nog een restrictie? Nee, onbeperkt Nee, onbeperkt Ja, maximaal 5 dagen per maand (op deze dagen onbeperkt)
Boete als je niet op komt dagen? Ja, na 2 x binnen 28 dagen Ja, na 2 x binnen 28 dagen Ja, na 2 x binnen 28 dagen
Tot hoelang van tevoren kun je annuleren? Tot 1 uur van tevoren. Tot 1 uur van tevoren Tot 1 uur van tevoren.
Moet je een ticket printen? Ja, behalve voor Fitness. Daar open je het poortje met je pasje. Ja, behalve voor Fitness. Daar open je het poortje met je pasje. Ja, behalve voor Fitness. Daar open je het poortje met je pasje.

*

Cursussen

Studenten & Alumni Top Fit Card Fit Card
Hoelang van tevoren kun je een sportcursus reserveren? Zondag 22.00 uur, 8 dagen voor aanvang Donderdag 22.00 uur, 18 dagen voor aanvang Donderdag 22.00 uur, 18 dagen voor aanvang
Hoelang van tevoren kun je een cultuurcursus reserveren? Zondag 22.00 uur, 8 dagen voor aanvang Maandag 22.00 uur, 7 dagen voor aanvang Maandag 22.00 uur, 7 dagen voor aanvang
Hoeveel cursussen mag je vooruit reserveren? Maximaal 1 Maximaal 1 Maximaal 1
Mag je een tweede cursus boeken? Ja, als er nog ruimte is bij aanvang Ja, als er nog ruimte is bij aanvang Nee, maximaal 1
Tot hoelang van tevoren kun je annuleren? Tot 1 uur van tevoren via app of website >> Tot 1 uur van tevoren via app of website >> Tot 1 uur van tevoren via app of website >>
Moet je een ticket printen? Nee, wel je pas scannen! Nee, wel je pas scannen! Nee, wel je pas scannen!

*

Algemene afspraken

Studenten & Alumni Top Fit Card Fit Card
Moet je voor alles een reservering maken? Ja Ja Ja
Hoe kun je een reservering maken? Via online systeem of app Via online systeem of app Via online systeem of app
Hoe kun je een reservering annuleren? Via online systeem of app Via online systeem of app Via online systeem of app1
Hoe hoog is de boete voor niet op komen dagen? € 2,- voor een goed doel € 2,- voor een goed doel € 2,- voor een goed doel
Mag ik ook een  accommodatie reserveren? Ja, via 'Vrije sporten' in de app Ja, via 'Vrije sporten' in de app Ja, via 'Vrije sporten' in de app
Zijn er activiteiten die altijd extra te reserveren zijn? Ja, lezingen Ja, lezingen Ja, lezingen