Zoek in de site...

Museum Valkhof and RUNOMI: Moving Stories

Museum Het Valkhof in Nijmegen organiseerde samen met Radboud Universiteit Network on Migrant Inclusion (RUNOMI) een Moving Stories Kunst- & kennisavond over grenzen en migratie. Bezoekers en een panel van experts gingen op donderdagavond 12 mei met elkaar in gesprek: ‘Hoe ontstaat migratie?’ en ‘Wat zijn de verschillen tussen 2000 jaar geleden en nu?’

Verloop

De avond begon met een voorwoord door Marisa Monsanto (proces manager BIS-project Ontgrenzen), tevens gespreksleider gedurende de avond.
Daarbij lichtte de directeur van museum Het Valkhof, Hedwig Saam, toe dat het thema ‘ontgrenzen en verbinden’ al vanaf het begin van haar loopbaan bij het museum een speerpunt vormde. Dat thema heeft zich verder verdiept en verbreed in de nieuwe visie voor het museum (in relatie tot de samenleving). Het project ‘Moving Stories’ is samen met leden van public-in-residence, vijftien mensen met diverse culturele achtergronden, tot stand gekomen. Zij dachten als een soort gastcurator mee over de tentoonstelling en de activiteiten eromheen.

Hierna volgde een gesprek met het panel over het fenomeen ‘migratie’, 2000 jaar geleden en in het heden. Meerdere thema’s kwamen binnen dit gesprek aan bod, zoals het moreel onderscheid tussen migranten, het Westen en grenzen als construct, en taalgebruik in het gesprek over migratie en grenzen. Over het laatste thema vertelde Henk van Houtum, professor Politieke Geografie en Geopolitiek aan de Radboud Universiteit, dat de samenleving zich in het gesprek over migratie veelal tot watertaal (bijvoorbeeld “vluchtelingenstromen”) en overige dehumaniserende taal wendt. Taal en verbeelding van migratie gaan samen. Daarom is een expositie als Moving Stories ook heel belangrijk: we hebben een andere beeldtaal nodig.

Vervolgens verzorgde Murset Yavuz een muzikale overgang naar het volgende onderdeel van de avond. Hierin vroeg Marisa ten eerste om een terugkoppeling vanuit het publiek naar al wat er voor de pauze door het panel was besproken. Vervolgens bogen zowel het panel als het publiek zich over de volgende vraag: hoe krijgen we meer openheid en humaniteit in het discours over migratie? Hierbij gaven meerdere mensen het belang aan van beeldvorming, maar ook dat identiteit een sociaal construct is dat zich in samenspel met de ander vormt. Wat we niet kennen vinden we vaak eng en daar lopen we van weg. Oplossing ligt dus ook in het leren kennen en het willen leren begrijpen van de ander. Marisa sloot het gesprek af met de pakkende boodschap dat waar het om gaat, is dat we altijd de mens in elkaar blijven zien. Gisteren, vandaag, en morgen.

Murset Yavuz sloot de avond muzikaal af met een interactief optreden.


Panel

  • Farida Nabibaks (choreograaf, filosoof en tevens public-in-residence lid)
  • Sam Alqalqeely (archeoloog, beleidsmedewerker Cultuur Provincie Gelderland)
  • Henk van Houtum (professor Politieke Geografie en Geopolitiek RU)
  • Marenne Zandstra (conservator archeologie Museum Het Valkhof)


Moderator

Marisa Monsanto (Procesmanager Ontgrenzen, zelfstandig adviseur culturele instellingen)

Met medewerking van

  • Roziena Salihu (spoken word)
  • Murset Yavuz (muziek)

RUNOMI wil museum het Valkhof bedanken voor de samenwerking die een avond vol inspirerende en vruchtbare gesprekken tot stand bracht. Dit event werd bezocht door 36 geïnteresseerden.

418C5B96-845A-4D48-B7F9-54FF4900611A