Zoek in de site...

Webinar zorg en welzijn voor oudere migranten in Nijmegen (Dutch only)

Deze webinar was een vervolg op die van 19 november en was bedoeld om op de thema’s een verdiepingsslag te maken en de netwerken rondom deze thematiek en binnen Nijmegen te versterken. Dit is een relevant goed gezien het feit dat momenteel 20,5% van de ouderen in Nijmegen migrant is. Het Webinar werd georganiseerd door RUNOMI en Sterker sociaal werk en er waren 36 deelnemers.

Genodigden voor deze webinar waren medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen in Nijmegen. Van elkaar leren en uitwisseling vanuit verschillende beroepsgroepen en praktijken stond deze middag voorop. Om dit te bewerkstelligen konden deelnemers vooraf vragen insturen waar tijdens de webinar naar terug werd gegrepen. Bovendien kregen deelnemers vooraf in tweetallen een opdracht, zoals een casus met bijbehorende vragen, waar ze tijdens het interactieve deel in de gekozen break-out rooms zich samen over konden buigen.

In het eerste deel van het webinar ging een panel van (ervarings)deskundigen van Elele (Özlem Akalin), RadboudUmc (Saïda Baktit) en TVN Zorgt (Jade Peng) met elkaar in gesprek over de ervaringen in Coronatijd. Hoe is het oudere migranten en hun zorgverleners het afgelopen jaar vergaan? Waar liepen zij tegenaan? De deskundigen gaven aan dat de doelgroep onder andere het beperkte contact met de buitenwereld, taalbarière, financiële afhankelijkheid, en het gemis van direct contact met familie als zwaar heeft ervaren. Meerdere deskundigen gaven aan dat het zeer belangrijk is om zelf actief contact te houden met de oudere migranten door bijvoorbeeld regelmatig met ze te bellen.

In het tweede deel van het webinar gingen de deelnemers in groepjes verder om het door hen gekozen thema verder uit te diepen. Ze verdeelden zich in 6 break-out rooms:

  1. Özlem Akalin (Elele) en Marie Louise van der Ploeg (Sterker) bespraken hoe de zorg voor de oudere kan worden besproken of georganiseerd, in overleg en met aandacht voor de mantelzorger(s).

  2. Hanna Carlsson en Roos Pijpers (Radboud Universiteit) bespraken hoe in de wijken samen outreachend gewerkt kan worden.

  3. Carolien Smits (Pharos) en Carlien de Witte (Sterker) bespraken voorbeelden van communicatie met de familie in geval van dementie.

  4. Conny van der Aalsvoort (Sterker) en Henk Moerinalam (lid Surinaams/Caraïbische gemeenschap) bespraken hoe de samenwerking met leden van de migrantengemeenschappen vorm kan krijgen. Hoe kunt u samen optrekken in het belang van de oudere migranten?

  5. Saïda Baktit en Aynur Doglu (RadboudUmc) bespraken hoe een gesprek over het naderend levenseinde met de cliënt/familie gevoerd kan worden. Diverse casussen gaven stof tot nadenken.

  6. Lisanne Veraart (taalcoördinator laaggeletterdheid Rijk van Nijmegen) en Merve Bülbül (apotheker en werkzaam op de Covid-afdeling van de GGD) bespraken waar rekening mee moet worden gehouden in de communicatie met laaggeletterden/anderstaligen. Ook hier gaf een casus stof tot nadenken.

Dit webinar werd gemodereerd door Conny van der Aalsvoort (Sterker sociaal werk).