Zoek in de site...

Mai multe informatii despre cercetare (more info about the research in Romanian)

Scopul cercetãrii

Obiectivul acestui proiect de cercetare este sã ofere o înţelegere mai bunã a felului în care actorii publici şi privaţi percep riscurile pentru sãnãtate la care se expun muncitorii migranţi; a mãsurilor pe care actorii le-au luat pentru a micşora riscurile pentru muncitorii migranţi, cât şi a efectelor acestor mãsuri asupra acestui grup vulnerabil.

Grupul de proiect va formula recomandãri de politici publice cu scopul de a îmbunãtãţi condiţiile de muncã şi de cazare ale muncitorilor migranţi, astfel limitând riscurile pentru sãnãtate la care aceştia se expun. Aceste recomandãri vor fi elaborate în colaborare cu partenerul de cercetare De Burcht. Grupul ţintã al acestei cercetãri este compus din migranţi din ţãrile UE şi migranţi fãrã acte.

Pentru aceste activitãţi, echipa va explora:

 1. potenţiale politici inovatoare despre reglementarea migraţiei pentru muncã în situaţii de crizã
 2. inovaţii sociale care contribuie la o informare mai bunã a migranţilor şi la lucrul în condiţii de siguranţã
 3. inovaţii tehnice care pot face sectoarele esenţiale mai puţin dependente de muncitori migranţi vulnerabili.

Gama de întrebãri de cercetare

 1. Funcţionarea reglementãrilor existente şi a mãsurilor anti-COVID-19 cu privire la alocarea muncitorilor migranţi în sectoare esenţiale.
 2. Impactul crizei globale de sãnãtate şi al mãsurilor luate împotriva acesteia asupra muncitorilor migranţi în sectoarele esenţiale
 3. Impactul crizei globale de sãnãtate şi al mãsurilor luate împotriva acesteia asupra angajatorilor din sectoarele esenţiale.

Protocol de cercetare

 • Analizã de documente
 • 60 interviuri semi-structurate cu actori publici şi privaţi
 • Sondaj cu 200 de muncitori migranţi europeni
 • 40 interviuri aprofundate cu muncitori migranţi europeni şi muncitori migranţi fãrã acte
 • Sondaj cu minim 90 angajatori
 • Colaborare cu parteneri din câmpul tematic: întâlniri cu experţi şi parteneri.