Zoek in de site...

Radboud Science Podcast

With the Radboud Science Podcast, you can dive into the research carried out at the Faculty of Science of Radboud University. In our monthly conversations with scientists, we do not only discuss their studies. Also, the person behind the scientist, ethical issues and societal challenges are on the agenda!

Episodes available in Dutch only

#8 - Chemical biologist Kim Bonger - Medicijnen afleveren op specifieke plaats in het lichaam

#7 - Bert Kappen - The quantumbrain and holistic thoughts

#6 - Climate Scientist Kiane de Kleijne - Broeikasgasemissies en IPCC rapporten

#5 - Analytical Chemist Jos Oomens - Moleculen in complexe mengsels

#4 - Security Expert Bernard van Gastel - Gekraakte harde schijven en een grootschalig beveiligingslek

#3 - Physicist Femke Bangma - Fundamenteel onderzoek naar metalen en hun eigenschappen

#2 - Mathematician Serge Horbach - Integriteitsschendingen in de wetenschap

#1 - Richard van Wezel - Innovatie in persoonlijke gezondheidszorg voor Parkinson patiënten