Waarom de boeren zo boos zijn en wat we kunnen doen om hen, de natuur en onszelf te redden

Date of news: 15 July 2022

De spanningen tussen boeren, overheid en samenleving zijn de laatste weken met snelwegblokkades en andere zware protesten hoog opgelopen zo stellen Noelle Aarts en Cees Leeuwis in hun opinieartikel in de Volkskrant. Om te begrijpen waarom de boeren zo boos zijn moeten we de geschiedenis erbij betrekken. De onenigheid over de maatregelen tegen het stikstofprobleem is namelijk een diep geworteld conflict dat decennia terug gaat. Een belangrijke voorwaarde om mensen aan tafel te krijgen is dat duidelijkheid wordt gecreëerd.

boeren nn