Begeleiding, advies en klachten

De Radboud Universiteit helpt studenten en medewerkers die om welke reden dan ook hulp nodig hebben om hun studie succesvol af te ronden of om prettig te kunnen werken. Op deze pagina vind je een overzicht van de mogelijkheden waarvan je gebruik kunt maken.

 • Bedrijfsarts

  De bedrijfsarts is medisch specialist en een onafhankelijk adviseur van medewerker en werkgever op het gebied van werk en gezondheid.

 • Bedrijfsmaatschappelijk werker

  De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt jou bij verandering in werkdruk of bij een lastige privésituatie die invloed heeft op je functioneren.

 • Campuspsycholoog

  Ervaar jij veel stress en spanning in relatie tot je werk? Of voel je je regelmatig angstig of somber en beperkt jou dit in je functioneren? Onze campuspsychologen helpen je met persoonlijke problemen.

 • Coach

  Loop je vast in je werk, mis je uitdaging, ervaar je een te hoge werkdruk of merk je dat je gezondheid onder het werk lijdt? Vraag dan een adviesgesprek aan met een loopbaancoach.

 • Financiële ondersteuning bij studievertraging

  Als je door omstandigheden studievertraging oploopt, kun je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

 • Flexibel studeren

  Als je door omstandigheden beperkt bent in het volgen van onderwijs, kan de Radboud Universiteit je onderwijs aanpassen.

 • HR-medewerker

  Heb je een probleem en behoefte aan een gesprek met een onafhankelijk persoon? Dan kun je met de HR-medewerker of de HR adviseur van je eigen faculteit of divisie terecht.

 • Hulp bij schrijven

  Moet jij een paper, essay of scriptie maken? Je kunt gratis hulp krijgen bij elke schrijfopdracht.

 • Kennisveiligheid

  Kennisveiligheid is het nemen van interventies om je kennis te beschermen. Heb je vragen over kennisveiligheid of heb je advies nodig?

 • Leidinggevende

  Bij een probleem is jouw leidinggevende vaak je eerste aanspreekpunt. Deze persoon kan jou in de meeste gevallen helpen met het vinden van een oplossing.

 • Medisch ondersteuner bedrijfsarts

  De Medisch Ondersteuner Bedrijfsarts (MOB) heeft een rol in de verzuimbegeleiding van medewerkers. Een MOB werkt altijd samen -in taakdelegatie- met een bedrijfsarts.

 • Nazorg bij ingrijpende gebeurtenissen

  Het kan voorkomen dat er op je werk iets ingrijpends gebeurt wat invloed op je heeft. Het delen van je ervaringen kan helpen bij de verwerking van deze ingrijpende gebeurtenis. Hiervoor kun je terecht bij bedrijfsmaatschappelijk werk van de AMD.

 • Noodfonds

  Studenten van de Radboud Universiteit die met acute financiële problemen zitten, kunnen een beroep doen op het Noodfonds.

 • Ombudsfunctionaris medewerkers

  Heb jij een vraag, melding of klacht over het gedrag van andere medewerkers of organisatieonderdelen? Neem dan contact op met de ombudsfunctionaris.

 • Stappenplan studentbegeleiding: Waar kan ik terecht?

  Heb je hulp of advies nodig om je studie succesvol af te kunnen ronden? Vul onderstaand stappenplan in en zie waar je terecht zou kunnen met je vragen.

 • Studeren met een maatje

  Als je een beperking hebt die invloed heeft op je studie, kun je begeleiding krijgen van een maatje.

 • Studeren met voorzieningen

  Studenten met een specifieke hulpvraag of functionele beperking kunnen voorzieningen aanvragen om succesvol te kunnen studeren.

 • Vakbondsfunctionaris

  Als je lid bent van de FNV kun je bij onze vakbondsfunctionaris terecht met vragen en problemen over je baan, rechtspositie of cao. Ook geeft deze persoon advies als je op zoek bent naar persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden.

 • Vertrouwenspersoon Medewerkers

  Op de werkvloer kun je te maken krijgen met een arbeidsconflict of een vorm van ongewenst gedrag. Hiervan kun je een melding maken bij een vertrouwenspersoon.

 • WetenschapVeilig

  Wat je kunt doen wanneer je als wetenschapper (online) wordt geïntimideerd of bedreigd.