Begeleiding, advies en klachten

De Radboud Universiteit helpt studenten en medewerkers die om welke reden dan ook hulp nodig hebben om hun studie succesvol af te ronden of om prettig te kunnen werken. Op deze pagina vind je een overzicht van de mogelijkheden waarvan je gebruik kunt maken.

 • Adviesgesprek met een loopbaancoach

  Loop je vast in je werk, mis je uitdaging, ervaar je een te hoge werkdruk of merk je dat je gezondheid onder het werk lijdt? Vraag dan een adviesgesprek aan met een loopbaancoach.

 • Bedrijfsarts

  Ben je ziek of merk je dat je risico loopt om ziek te worden? Neem dan contact op met onze bedrijfsarts.

 • Bedrijfsmaatschappelijk werker

  De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt jou bij verandering in werkdruk of bij een lastige privésituatie die invloed heeft op je functioneren.

 • Consult van de campuspsycholoog

  Ervaar jij veel stress en spanning in relatie tot je werk? Of voel je je regelmatig angstig of somber en beperkt jou dit in je functioneren? Onze campuspsycholoog helpt je met persoonlijke problemen.

 • Financiële ondersteuning

  Als je financiële problemen hebt, kun je financiële ondersteuning krijgen.

 • Flexibel studeren

  Als je door omstandigheden beperkt bent in het volgen van onderwijs, kan de Radboud Universiteit je onderwijs aanpassen.

 • Geschil voorleggen aan de geschillencommissie

  Ben je het niet eens met een besluit van de decaan of directeur? Overleg hierover eerst met je direct leidinggevende. Kom je er samen niet uit? Dan kun je het geschil met een verzoekschrift voorleggen aan het college van bestuur.

 • Gesprek met een HR-medewerker

  Heb je een probleem en behoefte aan een gesprek met een onafhankelijk persoon? Dan kun je met de hr-medewerker of de HR adviseur van je eigen faculteit of divisie praten in een vertrouwelijke omgeving.

 • Klacht indienen bij de Klachtencommissie

  Als je ongewenst gedrag ervaart onder omstandigheden die direct verband houden met het uitvoeren van je werk of studie, kun je een klacht indienen bij het college van bestuur.

 • Leidinggevende als eerste aanspreekpunt

  Bij een probleem is jouw leidinggevende vaak je eerste aanspreekpunt. Deze persoon kan jou in de meeste gevallen helpen met het vinden van een oplossing.

 • Melding doen bij een vertrouwenspersoon

  Op de werkvloer kun je te maken krijgen met een arbeidsconflict of een vorm van ongewenst gedrag. Hiervan kun je een melding maken bij een vertrouwenspersoon.

 • Onafhankelijk advies krijgen van de ombudsfunctionaris

  Heb jij een vraag, melding of klacht over het gedrag van andere medewerkers of organisatieonderdelen? Neem dan contact op met de ombudsfunctionaris.

 • Studeren met een maatje

  Als je een beperking hebt die invloed heeft op je studie, kun je begeleiding krijgen van een maatje.

 • Studeren met voorzieningen

  Studenten met een specifieke hulpvraag of functionele beperking kunnen voorzieningen aanvragen om succesvol te kunnen studeren.

 • Studievertraging

  Als je door omstandigheden studievertraging oploopt, kun je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

 • Vraag voor de vakbondsfunctionaris

  Als je lid bent van de FNV kun je bij onze vakbondsfunctionaris terecht met vragen en problemen over je baan, rechtspositie of cao. Ook geeft deze persoon advies als je op zoek bent naar persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden.

 • WetenschapVeilig: wat te doen bij online intimidatie

  Wat je kunt doen wanneer je als wetenschapper wordt geïntimideerd of bedreigd.