Algemene zoektechnieken voor zoeksystemen

Als je aan de slag gaat met literatuuronderzoek, zul je veel gebruik moeten maken van zoeksystemen. Op deze pagina vind je algemene zoektechnieken die toepasbaar zijn in de meeste databanken en zoeksystemen.

Trefwoorden

In diverse databanken worden trefwoorden aan publicaties toegekend. Deze geven in het kort weer waar de publicatie over gaat. De trefwoorden maken het mogelijk om naar een onderwerp te zoeken.

Stopwoorden

Stopwoorden zijn woorden die weliswaar veel voorkomen, maar niet van belang zijn voor een zoekopdracht. Voorbeelden hiervan zijn lidwoorden en voorzetsels.

Zoektermen combineren

Combineren van meerdere onderwerpen in één zoekopdracht kan met Booleaanse operatoren. De belangrijkste operatoren zijn EN, OF en NIET:

Booleanse operatoren

EN
Alle opgegeven termen moeten in het zoekresultaat voorkomen.
OF
Een of beide van de opgegeven termen moet in het zoekresultaat voorkomen.
NIET
De opgegeven term mag niet voorkomen in het zoekresultaat.

Termen nesten

Bij complexere zoekopdrachten kan het efficiënt zijn om zoektermen te nesten met behulp van ronde haakjes.
Voorbeeld: (grondwettelijke OR constitutionele) AND toetsing

Vaste woordcombinatie

Dubbele aanhalingstekens ("...") geven aan dat de opgegeven zoektermen naast elkaar in de opgegeven volgorde moeten voorkomen.

Voorbeelden: "elementary education", "social media"

Nabijheids- of proximity operatoren (NEAR, NEXT, ADJ)

In sommige databanken kan de afstand (het aantal woorden) tussen twee zoektermen worden gekozen, zodat ook varianten van samengestelde begrippen gevonden worden.

Voorbeeld: information ADJ3 retrieval zoekt naar elke combinatie van deze woorden in frases met maximaal 3 woorden ertussen, zoals retrieval of relevant scientific information.

Woorden afbreken

Het afbreken van zoektermen heet 'trunkeren'. Het 'truncatieteken' vervangt een gedeelte van het woord en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om enkelvoud en meervoud in één keer te zoeken.

Voorbeeld: gene* zoekt naar: genegenesgeneticsgeneration

Maskeren

Een speciaal teken, ook wel 'wildcard' of 'joker' genoemd, kan bij spellingvarianten een of meerdere letters / cijfers vervangen.

Voorbeelden: wom#norgani#ationbehavio#r

Zoekvelden

Geavanceerd zoeken is ingericht op het zoeken in velden, bijvoorbeeld titelwoorden, auteursnaam. Door meerdere zoekvelden tegelijkertijd te gebruiken wordt het resultaat kleiner en relevanter.

Contact

Hulp nodig? Medewerkers van de Universiteitsbibliotheek beantwoorden je vragen.

Ask your librarian

Of loop langs bij het Library Information Point in je faculteit.