Veilig wachtwoord instellen

Het is belangrijk om een goed wachtwoord in te stellen. Zo verhoog je je eigen digitale veiligheid en de veiligheid van de Radboud Universiteit. Het wachtwoord van je Radboud-account moet je een keer per jaar wijzigen.

Vereisten aan het Radboud-wachtwoord

 • Het wachtwoord moet tussen 10 en 40 lettertekens lang zijn.
 • Het wachtwoord moet minstens bevatten 1 kleine letters.
 • Het wachtwoord moet minstens bevatten 1 hoofdletters.
 • Het wachtwoord moet minstens bevatten 2 letters.
 • Het wachtwoord moet minstens bevatten 1 cijfers.
 • Het wachtwoord moet minstens bevatten 1 speciale lettertekens.
 • De volgende zijn speciale lettertekens: ! # % & ( ) * + , - . / : ; = ? [ \ ] _ { } @ $ ^ _ | ' " ? ~ `
 • Je kunt de 10 recentst gebruikte wachtwoorden niet opnieuw gebruiken.
 • Een aantal woorden zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan om te gebruiken in een wachtwoord.

Algemene tips voor een veilig wachtwoord

 • Gebruik woorden of korte zinnen die je gemakkelijk kunt onthouden. Zinnen zijn moeilijker te raden en dus veel veiliger dan een enkel woord.
 • Zorg ervoor dat je wachtwoord overal anders is (uniek). Het risico dat een wachtwoord(zin) bekend wordt neemt toe en daarbij het risico voor jou als gebruiker ook.
 • Deel je wachtwoord nooit met anderen.