Veiligheid en noodsituaties

Richtlijnen over hoe je veilig kunt werken of studeren, hoe te handelen in noodsituaties en hoe je kunt helpen als BHV'er (bedrijfshulpverlener).

 • Bedrijfshulpverlening

  De bedrijfshulpverlening (BHV) is onderdeel van het veiligheidsbeleid en de calamiteitenorganisatie van de Radboud Universiteit. Wanneer het centrale alarmnummer +31 24 365 55 55 wordt gebeld, komt de BHV in actie.

 • Een calamiteit melden

  Ben je betrokken bij een bedrijfsongeval, een incident, een gevaarlijke situatie of een prikaccident? Meld dit dan zo spoedig mogelijk.

 • Stralingshygiëne

  Binnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit wordt gebruik gemaakt van radioactieve stoffen, ingekapselde radioactieve bronnen en ioniserende straling uitzendende toestellen.

 • Veilige werkomstandigheden bespreken met een preventiemedewerker

  Elke afdeling heeft een Preventiemedewerker ARBO- en Milieu. De preventiemedewerker is je eerste aanspreekpunt voor veilige werkomstandigheden.

 • Veiligheid: wat kun je zelf doen?

  De BHV-organisatie is ingericht om bij calamiteiten de gevolgen zo veel mogelijk te beperken maar medewerkers en studenten hebben daarin ook een eigen verantwoordelijkheid. Weet wat je zelf kunt doen om de campus zo veilig mogelijk te houden.

 • Wat doe je bij brand?

  Bij brand bel je eerst het alarmnummer +31 24 365 55 55. Lees wat je verder moet doen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen.

 • Wat doe je bij een ontruiming?

  In het geval van een ontruiming ben je verplicht het gebouw te verlaten. Het bevel tot ontruiming wordt kenbaar gemaakt door een alarmsignaal of door een BHV'er. Hier lees je meer over de ontruimingsprocedure

 • Wat doe je bij ongevallen, letsel of onwelwording?

  Bij een ernstig ongeval bel je eerst het alarmnummer +31 24 365 55 55. Lees wat je nog meer kunt doen bij een ongeval of als iemand onwel wordt.

 • Wat te doen bij een incident met gevaarlijke stoffen

  Snel handelen is in iedere crisissituatie van groot belang. Lees hoe je moet handelen bij een incident met gevaarlijke stoffen, biologische agentia en radionucliden.

 • Wat te doen bij ordeverstoring

  Wat moet je doen als iemand de orde verstoort? Op deze pagina lees je welke stappen je kan volgen.

 • Werken met biologische agentia en genetisch gemodificeerde organismen

  Binnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit wordt met diverse biologische agentia gewerkt, waaronder genetisch gemodificeerde organismen. Deze activiteiten zijn ingebed in het campusbrede BioRisk Management systeem.