Erfgoedcollecties raadplegen voor onderwijs of onderzoek

Radboud Erfgoed heeft een groot aantal erfgoedcollecties in beheer. Deze collecties kunnen door studenten, medewerkers en onderzoekers worden geraadpleegd in de Studiezaal Erfgoedcollecties. De erfgoedcollecties zijn onderverdeeld in drie afdelingen.

Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek

De Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek omvat een grote verzameling bijzondere en zeldzame boeken. Het is een uiterst gevarieerde collectie aan handschriften, boeken en ander drukwerk met een breed scala aan onderwerpen.

Lees meer

Het Katholiek Documentatie Centrum

Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) beheert, verzamelt en onderhoudt een grote collectie archiefstukken van katholieke personen en instellingen in Nederland vanaf de 19e eeuw. De collecties bestaan onder andere uit archieven, boeken, brochures, tijdschriften en beeld- en geluidsmateriaal.

Lees meer

Universiteitsarchief

Bij het Universiteitsarchief zijn de archieven ondergebracht van diverse (bestuurs)organen die actief waren of zijn binnen de universiteit of nauw daaraan verbonden zijn.

Lees meer

Contact

Contactafdeling