Afvalscheiding

Op de campus scheiden we het afval zoveel mogelijk. Hiervoor staan bij de meeste kantoren, collegezalen en bibliotheken afvalscheidingsmeubels voor plastic, blik en drankverpakkingen, koffiebekers en restafval. 

Plastic afval

Bij kantoren, collegezalen en bibliotheken wordt het afval met afvalscheidingsmeubels gescheiden. Op plaatsen waar veel plastic vrijkomt, zoals bij horecagelegenheden, staan grotere containers.

Groente- en fruitafval (GFT)

Groente- en fruitafval (GFT) wordt alleen op de plaatsen met keukenafval, zoals de horeca, gescheiden ingezameld. Elders zijn de hoeveelheden te gering om apart in te zamelen.

Papier

Papierafval van niet-vertrouwelijke aard gaat in de daarvoor bestemde papierdoos op de werkplek of blauwe container op de gang. De papiercontainers worden elke woensdag geleegd. Papierafval van vertrouwelijke aard hoort in de aluminium container die op diverse locaties in de gebouwen staan. Deze archiefcontainers worden, indien minstens halfvol, op donderdag geleegd.

Glas

Horecaglas (potten, flessen, glazen, etc.) en vlakglas (glasplaten) dienen gescheiden aangeboden te worden. Voor het afvoeren van vlakglas neem je contact op met Campus & Facilities.

Batterijen

Batterijen worden verzameld in de batterijenbakken bij de receptiebalie van het Erasmusgebouw en Forum. In het Elinor Ostromgebouw staat de batterijenbak ter hoogte van de pantry op de 3e verdieping. In het Maria Montessorigebouw staat deze in de logistieke ruimte.

Gebruikt meubilair

Campus & Facilities verzorgt de afvoer van oud meubilair. Je kunt een aanvraag indienen voor hergebruik van dit kantoormeubilair of meubilair voor hergebruik laten ophalen. Is het meubilair niet geschikt voor hergebruik regelt Campus & Facilities de afvoer. 

Contact

Vraag, melding of klacht? Neem contact op met het Service Centre:

+31 24 363 33 33

Contactafdeling