Radboud Recycle: lever je oude gegevensdragers in

Heb je oude privé-gegevensdragers zoals een smartphone, usb-stick, laptop, tablet, harde schijf of pc? Lever ze in bij het ICT Servicepunt in de Centrale Bibliotheek

Je ingeleverde apparaat gaat naar de vaste recyclepartner D-Two. D-Two ontmantelt de gegevensdrager en zorgt voor een goede, veilige en milieubewuste verwerking van de grondstoffen. Eventueel nog aanwezige data wordt verwijderd. Grondstoffen zoals koper, goud, plastic en glas hergebruikt en veilig verwerkt.

Voorwaarden apparatuur inleveren

  • Onder datadragers verstaan we ICT apparatuur waarop data kan worden opgeslagen als mobiele telefoons, laptops, pc’s, harde schijven en USB sticks. Printers en beeldschermen kunnen niet op deze locatie worden ingeleverd. 
  • Met het inleveren van de apparatuur doe je afstand van de apparatuur. De apparatuur wordt door de medewerkers van het ICT Servicepunt na inname veilig opgeborgen in een afsluitbare rolcontainer. 
  • Je ontvangt na het inleveren geen formulier of vrijwaringsbewijs.

Contact