Veiligheid: een gezamelijke zorg

De BHV-organisatie is ingericht om bij calamiteiten de gevolgen zo veel mogelijk te beperken maar medewerkers en studenten hebben daarin ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarom is het belangrijk te weten wat je zelf kunt doen om de campus zo veilig mogelijk te houden.

  • Zorg dat je weet waar de nooduitgangen zijn, waar de blustoestellen hangen/staan en lees de gebruiksaanwijzing of vraag een BHV-er naar de werking ervan.
  • Houd toegang naar het gebouw vrij.
  • Plaats geen obstakels in de gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen.
  • Sluit deuren en ramen bij afwezigheid.
  • Laat apparatuur niet onnodig aanstaan, zeker niet bij afwezigheid.

Heb je een beperking waardoor je extra hulp nodig hebt bij een ontruiming of noodsituatie? Bespreek met jouw leidinggevende of de PAM'mer van de afdeling wat je kunt doen.

Contact

Contactafdeling