Wat doe je bij brand?

Volg deze stappen als je een brand ontdekt:

  • Bel het alarmnummer 024 36 55555 en geef zo goed mogelijk de gebouwnaam, verdieping en ruimtenummer door.
  • Sluit de deur waar de brand is en andere deuren bij het verlaten van de afdeling.
  • Waarschuw mensen in de directe omgeving.
  • Breng in gevaar verkerende of minder mobiele mensen in veiligheid.
  • Probeer een beginnende brand te blussen.
  • Betreed nooit een met rook gevulde ruimte.
  • Wacht op een veilige plaats op de hulpverleners.
  • Volg de instructies van de hulpverleners op. 

Contact

Alarmnummer  (024 36) 55555

(024) 361 54 00

Contactafdeling