Wat doe je bij een ontruiming?

In het geval van een ontruiming ben je verplicht het gebouw te verlaten. Het bevel tot ontruiming wordt kenbaar gemaakt door een alarmsignaal of door een bedrijfshulpverlener (die is herkenbaar aan een hesje). Je dient vervolgens deze ontruimingsprocedure te volgen.

Ontruimingsprocedure

  • Breng hulpbehoevende personen in veiligheid of meld bij het centrale alarmnummer +31 24 365 55 55 dat er zich personen met een handicap in de ruimte bevinden.
  • Liften bij brand NIET gebruiken: verlaat het gebouw via het trappenhuis of een nooduitgang.
  • Volg de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners op.
  • Begeef je naar de centrale verzamelplaats.
  • Meld je bij de bedrijfshulpverlener als je op de verzamelplaats bent aangekomen en wacht nadere instructies af.
  • Betreed het gebouw niet zolang het ontruimingssignaal klinkt.
     

Ontruimingsoefening

Ongeveer één keer per twee jaar vindt een ontruimingsoefening plaats. Iedere student en medewerker op de campus, dus ook de medewerker van een externe huurder, dient hieraan gehoor te geven.

Contact

Heb je behoefte aan meer informatie, bijvoorbeeld procedures of vluchtroutes in een specifiek gebouw, dan kun je contact opnemen via bhv [at] ru.nl

Contactafdeling