HR instrumenten

Als leidinggevende kun je diverse maatregelen inzetten om verbeteringen te realiseren. In de toolkit met HR maatregelen vind je zowel beleidsmatige als operationele maatregelen op team- en individueel niveau.

Toolkit voor leidinggevenden

De tookit richt zicht op vier thema's: leiderschap, werkdruk, loopbaanontwikkeling en sociale veiligheid. Bij elke maatregel wordt kort omschreven wat de interventie voor oplossing kan bieden. Naast inhoudelijke maatregelen word je uitgenodigd om contact op te nemen met interne specialisten om hen te helpen in hun rol. De contactgegevens van deze specialisten zijn ook opgenomen in het document.

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.