Hulp en ondersteuning

Wat te doen als je ergens tegen aan loopt:

 • Adviesgesprek met een loopbaancoach

  Loop je vast in je werk, mis je uitdaging, ervaar je een te hoge werkdruk of merk je dat je gezondheid onder het werk lijdt? Vraag dan een adviesgesprek aan met een loopbaancoach.

 • Bedrijfsarts

  Ben je ziek of merk je dat je risico loopt om ziek te worden? Neem dan contact op met onze bedrijfsarts

 • Consult van de campuspsycholoog

  Ervaar jij veel stress en spanning in relatie tot je werk? Of voel je je regelmatig angstig of somber en beperkt jou dit in je functioneren? Onze campuspsycholoog helpt je met persoonlijke problemen.

 • Geschil voorleggen aan de geschillencommissie

  Ben je het niet eens met een besluit van de decaan of directeur? Overleg hierover eerst met je direct leidinggevende. Kom je er samen niet uit? Dan kun je het geschil met een verzoekschrift voorleggen aan het college van bestuur.

 • Gesprek met een HR-medewerker

  Heb je een probleem en behoefte aan een gesprek met een onafhankelijk persoon? Dan kun je bij de hr-medewerker of de HR adviseur van je eigen faculteit of divisie terecht. Met hen praat je in een vertrouwelijke en veilige omgeving

 • Klacht indienen bij de Klachtencommissie

  Als je ongewenst gedrag ervaart onder omstandigheden die direct verband houden met het uitvoeren van je werk of studie, kun je een klacht indienen bij het college van bestuur.

 • Leidinggevende als eerste aanspreekpunt

  Bij een probleem is jouw leidinggevende vaak je eerste aanspreekpunt. Deze persoon kan jou in de meeste gevallen helpen met het vinden van een oplossing.

 • Melding doen bij vertrouwenspersoon

  Op de werkvloer kun je te maken krijgen met een (dreigend) arbeidsconflict of een vorm van ongewenst gedrag. Denk aan pesten, seksuele intimidatie, agressie of machtsmisbruik. Bij een vertrouwenspersoon kun je hiervan een melding maken.

 • Meldpunt Bedreigde wetenschappers

  Als je als wetenschapper bedreigingen, haatberichten of andere intimidatie ontvangt, maak hiervan dan een melding bij ons meldpunt Bedreigde wetenschappers.

 • Onafhankelijk advies krijgen van de ombudsfunctionaris

  Heb jij een vraag, melding of klacht over het gedrag van andere medewerkers of organisatieonderdelen? Neem dan contact op met de ombudsfunctionaris.

 • Vraag voor de vakbondsfunctionaris

  Als je lid bent van de FNV kun je bij onze vakbondsfunctionaris terecht met vragen en problemen over je baan, rechtspositie of cao. Ook geeft deze persoon advies als je op zoek bent naar persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden.

 • Werkdruk bespreken met bedrijfsmaatschappelijk werker

  De bedrijfsmaatschappelijk werker(verwijst naar een andere website) helpt jou bij verandering in werkdruk of bij een lastige privésituatie die invloed heeft op je functioneren.

 • Werkloosheid & werkloosheidsuitkering

  Ben je werkloos geworden door ontslag of het van rechtswege aflopen van een tijdelijk dienstverband, dan kun je aanspraak maken op een uitkering op grond van de wettelijke werkloosheidsregeling (WW).