Inhuur flexibele arbeid

De universiteit heeft een raamovereenkomst met Driessen voor flexibele arbeid.

Functies/werkzaamheden

Het gaat over de inhuur van de flexibele arbeid voor de UFO-profielen schaal 1 t/m 9. Binnen deze scope vallen de volgende functies/werkzaamheden:

 • Personeel en organisatie;
 • Financiën;
 • Communicatie;
 • Administratie;
 • Secretariële werkzaamheden;
 • Logistieke werkzaamheden;
 • Student gerichte ondersteuning;
 • Onderwijs en onderzoek ondersteuning;
 • Catering;
 • Schoonmaak.

Surveillanten zijn uitgezonderd. Payrolling zit niet in de aanbesteding.

Campus Detachering, het interne payrollbedrijf van de Radboud Universiteit, blijft dan ook het centrale punt voor de inzet van studenten in studentenbijbanen.

Aanvraagproces

HR-adviseurs zijn verantwoordelijk voor het aanvraagproces. Zij kunnen  de afweging maken tussen Campus Detachering en Driessen afhankelijk van de vraag van de leidinggevende/teamleider. De HR-medewerker zorgt voor de verdere administratieve afhandeling.

Uren

Voor het proces betreffende het goed- en/of afkeuren van uren is het afdelingshoofd/teamleider verantwoordelijk. Het is de bedoeling om op maandag de uren te controleren en de uren die niet goed zijn af te keuren. Overigens kan tot 4 weken na de verwerking van de declaratie een wijziging worden doorgevoerd. De HR-adviseur heeft inzicht door middel van rapportages in het systeem van Driessen in de afspraken en kosten.

Toepasselijke CAO is de ABU-CAO. Driessen hanteert verschillende opslagtarieven voor fase A en fase B. De facturen worden naar facturen [at] cif.ru.nl gestuurd.

Contact

 • 0492 - 50 66 44 en radboud-universiteit [at] driessen.nl (radboud-universiteit[at]driessen[dot]nl)
 • Driessen is iedere 1e donderdag v/d maand aanwezig op de campus (werkcafé Berchmanianum).