Inhuur zzp’er

Heb je binnen je afdeling een incidentele klus die niet door eigen medewerkers gedaan kan worden en die niet direct tot de kernactiviteiten van de universiteit behoort? Dan kun je daarvoor tijdelijk een zzp’er inhuren. Een zzp’er is een zelfstandige zonder personeel. Het gaat hierbij om externe gespecialiseerde ondersteuning bij een specifieke opdracht of project.

Overeenkomst van Opdracht

Een zzp’er deelt zelf uren, werk en vakantie in en kan tegelijk opdrachten doen voor andere opdrachtgevers. Afspraken met de zzp’er worden vastgelegd in een Overeenkomst van Opdracht. Hierin staan onder meer afspraken over de uitvoering van de opdracht. Het is van belang te checken of er geen sprake is van werken op basis van loondienst. Als je een zzp’er inhuurt voor een opdracht en het gaat in de praktijk toch om loondienst dan wordt dat schijnzelfstandigheid genoemd. De Radboud Universiteit wordt dan gezien als werkgever van de zzp’er en moet loonbelasting en sociale premies betalen, net zoals bij een werknemer. Ook kan de zzp’er aanspraak maken op het doorbetalen van loon bij ziekte en een arbeidsovereenkomst. Er wordt gebruik gemaakt van de Overeenkomst van Opdracht om dit soort risico’s zo klein mogelijk te maken. Daarbij is het wel van belang dat er in de praktijk echt gewerkt wordt zoals afgesproken in de Overeenkomst van Opdracht. 

Neem altijd contact op met je HR afdeling om de mogelijkheden te bespreken en een Overeenkomst van Opdracht op te stellen.