Jaargesprek (voor leidinggevenden)

Als leidinggevende voer je eenmaal per jaar een jaargesprek met een medewerker. Je reflecteert samen op het afgelopen jaar en je bespreekt:

  • Wat in het afgelopen jaar goed en minder goed ging.
  • Of de medewerker de afgesproken resultaten heeft behaald.
  • Hoe de samenwerking met collega’s verloopt.
  • Jouw functioneren als leidinggevende en de onderlinge samenwerking.
  • Welke verwachtingen en ambities de medewerker heeft voor het komende jaar.
  • Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, afgestemd op de doelstellingen van de afdeling en de organisatie.
  • Afspraken voor het komende jaar over te behalen resultaten, persoonlijke ontwikkeling en jullie onderlinge samenwerking. Deze doelstellingen worden SMART geformuleerd. 

Binnen drie weken na het gesprek moet het gesprek vastgelegd zijn in het format jaargesprek en voor akkoord ondertekend zijn door de leidinggevende en de medewerker. Je verstuurt vervolgens het formulier naar jouw HR contactpersoon. Zij zijn verantwoordelijk voor het opslaan van het formulier in het digitale dossier van de medewerker. 

Verschillende organisatieonderdelen hebben aanvullende afspraken over de procedure en maken soms gebruik van eigen formats en formulieren. De HR-afdeling is daarvan op de hoogte.

In gROW kan je e-learnings volgen over het voeren van jaargesprekken. 

Handleiding

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling