Leiderschap

Dit hoofdstuk van de HR-toolkit biedt handvatten om je als leidinggevende te ontwikkelen in het aansturen van een team.

Uit de universiteitsbrede personeelsenquête blijkt dat medewerkers met name behoefte hebben aan regelmatige feedback op hun professionele ontwikkeling van hun leidinggevende. Extra aandacht besteden aan deze behoefte, bijvoorbeeld door continue goede gesprekken te voeren, zou dus voor veel medewerkers verschil kunnen maken. Vanzelfsprekend kunnen er nog meer vraagstukken spelen op het niveau van onderdelen en eenheden.

Goed leiderschap is een wisselwerking tussen ‘Persoonlijk leiderschap’ (sturing geven aan jezelf) en ‘Leidinggeven aan een team’ (sturing geven aan anderen), zoals ook in de leiderschapsvisie van de Radboud Universiteit staat. De kernwaarden moed, openheid en verbinding vormen bij elk van deze leiderschapsvormen de rode draad. In dit hoofdstuk over Leidinggeven lees je over interventies ter ontwikkeling van ‘Leidinggeven aan een team’. Interventies op het gebied van persoonlijk leiderschap vind je op de pagina Loopbaan en ontwikkeling.

De centrale HR divisie biedt desgewenst expertise op dit thema. Neem contact op via HR-ontwikkeling [at] ru.nl (HR-ontwikkeling[at]ru[dot]nl) en dan denken wij graag mee.

Schematische weergave verschil tussen persoonlijk leiderschap en leidinggeven aan een team

Ontwikkeling van leidinggevenden

Kernprogramma’s

Er zijn vier generieke kernprogramma’s voor verschillende doelgroepen die leidinggevenden op verschillende niveaus (verder) equiperen. Voor deze programma’s wordt een leidinggevende geselecteerd door het bestuur van je faculteit. Binnen deze programma’s staat de leiderschapsvisie van de Radboud Universiteit centraal.

a) Kernprogramma Moed, Verbinding en Openheid

 • Doel: vanuit leiderschapsvisie leidinggeven aan rol, team, omgeving.
 • Doelgroep: hoogleraren, directeuren en afdelingshoofden.
 • Meer info: klik hier.

 

b) Kernprogramma Leidinggeven

 • Doel: faciliteren van verdere ontwikkeling in de rol van teamleider of coördinator.
 • Doelgroep: teamleiders en coördinatoren van Radboud Services en de ondersteunende diensten van de faculteiten.
 • Meer info klik: hier.

 

c) Kernprogramma Academisch Leiderschap

 • Doel: het ontwikkelen van leidinggevende vaardigheden in de academische context.
 • Doelgroep: UD’s en gevorderde UD’s met leidinggevende taken.
 • Meer info: klik hier.

 

d) Kernprogramma Bestuurlijk leiderschap

 • Doel: ontwikkelen van bestuurlijk leiderschap om invulling te geven aan de missie en strategie van de universiteit.
 • Doelgroep: bestuurders van de universiteit.
 • Meer info: programma is nog in ontwikkeling, mail HR-ontwikkeling [at] ru.nl (HR-ontwikkeling[at]ru[dot]nl) bij vragen.

Verdiepende, specifieke programma’s

Na het volgen van een kernprogramma kan een verdiepende leeractiviteit worden gevolgd door een leidinggevende om aan specifieke ontwikkeldoelstellingen te voldoen. De meeste van deze activiteiten zijn te vinden in gROW-Kanaal Leiderschap. Een greep uit het aanbod van verdiepende programma’s:

a) Masterclass Veranderen en vernieuwen

 • Doel: leren hoe een organisatie en teams in beweging te krijgen en vernieuwingskracht op te wekken.
 • Doelgroep: alle leidinggevenden.
 • Opzet: E-learning door Arend Ardon, verandermanagementexpert.
 • Meer info: hier.

 

b) Masterclass Tribes van de Toekomst

 • Doel: inzichten opdoen vanuit de antropologie ten aanzien van het duurzaam leiding geven aan verandering in organisaties.
 • Doelgroep: alle leidinggevenden.
 • Opzet: E-learning door Jitske Kramer, corporate antropoloog.
 • Meer info: hier.

 

c) Cursus Begeleiden van promovendi

 • Doel: het aanleren en verbeteren van coachingvaardigheden, om promovendi effectiever te kunnen begeleiden.
 • Doelgroep: alle medewerkers die promovendi begeleiden.
 • Opzet: drie fysieke bijeenkomsten: een hele dag en twee keer een dagdeel.
 • Meer info: hier.

 

d) E-learning Sociale Veiligheid

 • Doel: bewustzijn vergroten, kennis verwerven over beleid van de universiteit, gedragscode en het toepassen van de regelingen en procedures.
 • Doelgroep: alle leidinggevenden.
 • Meer info: via HR-ontwikkeling [at] ru.nl (HR-ontwikkeling[at]ru[dot]nl).

Begeleiding en zelfonderzoek

Naast het volgen van gerichte leeractiviteiten zijn er meerdere mogelijkheden om de ontwikkeling van de leidinggevende blijvend te ondersteunen. Denk hierbij aan de onderstaande instrumenten.

a) Intervisie

 • Intervisie is een ervaringsgerichte leermethode waarbij concrete vraagstukken uit je eigen werksituatie centraal staan. In een vaste groep (4-8 personen) denk je met elkaar mee over individuele vraagstukken en knelpunten uit je werksituatie, met behulp van een gestructureerde methode. De (externe) facilitator bewaakt tijd, proces en voortgang. Na een aantal begeleide sessies werk je als groep zelfstandig verder.
 • Doelgroep: alle leidinggevenden.
 • Meer info: mail HR-ontwikkeling [at] ru.nl (HR-ontwikkeling[at]ru[dot]nl).

 

 

b) Mentoring

 • Mentoring is een vorm van coaching waarbij een senior medewerker (mentor) een junior medewerker (mentee) begeleidt in professionele en persoonlijke groei. Aan de hand van intakeformulieren van zowel de mentor als de mentee probeert de organisatie een zo goed mogelijke match te vinden. In de loop van een paar maanden plan je samen vier of vijf gesprekken.
 • Doelgroep: Wetenschappelijk personeel, behalve promovendi.
 • Meer info: zie Mentoring.

   

c) Omgevingsfeedback

 • Feedback van je omgeving kun je vragen vanuit verschillende overwegingen. Bijvoorbeeld voor het ontwikkeltraject waar je in zit. Of het dient als input voor je jaargesprek met jouw leidinggevende. Of je bent gewoon nieuwsgierig hoe je collega’s en medewerkers jou in je rol ervaren. Hierbij krijg je handvatten om deze feedback op een goede manier vorm te geven.
 • Doelgroep: alle medewerkers.
 • Meer info: Omgevingsfeedback voor Leidinggevenden

 

d) Individuele coaching

 • Bij individuele vragen op het gebied van ontwikkeling, vitaliteit en loopbaan kan je terecht bij de adviseurs/coaches van afdeling SBO (Strategie, Beleid en Opleidingen). Zij kunnen je een advies geven wat je verder op weg kan helpen. Dat kan zijn in vorm van eenvoudige tips & tricks, maar ook het aanbod van een aantal coachgesprekken, verwijzing naar modules op gROW of ander advies.
 • Doelgroep: alle medewerkers.
 • Zie Coaching voor meer informatie. Mail HR-ontwikkeling [at] ru.nl (HR-ontwikkeling[at]ru[dot]nl) voor gerichte coaching op het gebied van leiderschap.

Meer (praktische) info

Op RadboudNet vind je een uitgebreide startpagina voor leidinggevenden met praktische HR-informatie die je ondersteunt bij je personele taken, waaronder: vacatures, werven en selecteren, nieuwe medewerkers, begeleiding bij ziekte, regels vakantie en verlof, regelingen hybride werken, jaargesprek en beoordeling, professionaliseren en ontwikkelen.