Loopbaan en ontwikkeling

Dit hoofdstuk van de HR-toolkit biedt handvatten voor leidinggevenden om hun medewerkers te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling.

Een organisatie ontwikkelt zich mee met de ontwikkeling van haar personeel. Medewerkers kunnen dit echter vaak niet alleen, ze hebben een goed, continue gesprek over hun professionele ontwikkeling, duidelijk en transparant beleid, mogelijkheden om door te groeien en ondersteunende faciliteiten zoals opleidingsmogelijkheden nodig.

Uit de resultaten van de universiteitsbrede personeelsenquête ontstaat een gevarieerd beeld op de aandachtspunten t.a.v. loopbaan en ontwikkeling. Onvoldoende faciliteiten en mogelijkheden om door te groeien zijn een thema's die medewerkers relatief vaak aangeven. Extra aandacht besteden aan deze vraag, bijvoorbeeld door mee te denken over toekomstige loopbaanstappen, lijkt dus voor veel medewerkers een positief verschil te maken. Op het niveau van onderdelen en eenheden kunnen vanzelfsprekend andere of nog aanvullende vraagstukken spelen.

De centrale HR divisie biedt desgewenst expertise op dit thema. Mail naar hr-ontwikkeling [at] ru.nl (hr-ontwikkeling[at]ru[dot]nl).

Beleid/bestuur

Ontwikkeling en implementatie van beleid

 

a) Strategische personeelsplanning

 • Een (meerjaren)planning van het benodigde formatie, competenties en andere personele waarden van je organisatie, afgestemd op de interne en externe ontwikkelingen.

 

b) Loopbaanpaden en functiehuis

 • Een duidelijk beeld van de functies die je in je organisatieonderdeel hanteert, daarbij invulling gevend aan het UFO (kaderstellend vanuit de cao), inclusief de paden tussen functies/bevorderingsrichtlijnen (e.g. tenure & career tracks) en de competenties die bij elk functieniveau passen.

 

c) Opleidingsplan

 • Het overzicht van de opleidingen die je als leiding van de organisatie wenselijk acht voor de verschillende functies, alsmede de middelen die je hiertoe beschikbaar stelt.

 

d) Ontwikkel-/(jaar)gesprekscyclus

 • De procedure die je als leiding hanteert inzake volgen en ondersteunen van de professionele ontwikkeling en prestaties van medewerkers, waarbij het gesprek tussen de leidinggevende en individuele medewerker centraal staat.

Team en individu

Verdere verkenning problemen, oorzaken en oplossingen

 

a) Ga in gesprek met je medewerker over zijn/haar werkpakket, gewoonten en ambities.

 • Het open (blijven) bespreken van dit onderwerp met je medewerker(s) en dit vervolgens verbinden aan concrete afspraken, zoals een uitgestippeld loopbaanpad, is een cruciale factor in het succesvol stimuleren van de professionele ontwikkeling.
 • Zie ook, de E-Learning ‘Het goede gesprek’.

 

b) Organiseer een adviesgesprek met een interne coach.

 • Medewerkers kunnen zich aanmelden voor een Adviesgesprek met een adviseur/coach voor vragen op het gebied van vitaliteit of loopbaan- of scholingsadvies. Dit kan een workshop, training (intern of extern) of coaching zijn. De adviseur denkt graag mee hoe iemand in de eigen werkcontext door kleine initiatieven zijn verdere ontwikkeling kan stimuleren.
 • Doelgroep: individuele medewerkers.
 • Meer info: klik hier.

Ontwikkelinterventies voor individuele medewerkers

 

a) Scholing

 • De Radboud Universiteit vergoedt 50 tot 100 procent van scholing die de medewerker in het kader van loopbaanontwikkeling volgt. De vergoeding hangt af van het belang van de scholing voor je functie.
 • De scholingsregeling en het aanvraagformulier voor scholing zijn hier te vinden.

 

b) Deelname aan leeractiviteit op gROW

 • Via gROW zijn er vele leeractiviteiten te vinden om de loopbaan te helpen sturen.
 • Doelgroep: alle medewerkers.
 • Overzicht e-learnings is hier te vinden, overzicht workshops hier.

 

c) Training Persoonlijk Leiderschap

 • Doel: je word je bewust van je eigen potentieel en kracht, ontwikkelt lef om te kiezen wat belangrijk voor je is, leert balans in je werk aan te brengen en weet wat je belemmeringen zijn en hoe hiermee om te gaan. In deze training zet je je inzichten om in concrete acties.
 • Doelgroep: alle medewerkers met een gezonde dosis zelfreflectie, die meer grip op hun werk, loopbaan en ontwikkeling willen krijgen.
 • Opzet: een intakegesprekken en 2,5 trainingsdagen, verzorgd door trainers van bureau Stach.
 • Meer info: hier.
 •  

d) Workshop Zelfinzicht

 • Doel: je word je bewust van je eigen potentieel en kracht, ontwikkelt lef om te kiezen wat belangrijk voor je is, leert balans in je werk aan te brengen en weet wat je belemmeringen zijn en hoe hiermee om te gaan. In deze training zet je je inzichten om in concrete acties. 
 • Doelgroep: alle medewerkers
 • Meer info? Klik hier. 

 

e) E-learning De kracht van falen

 • Doel: om kunnen gaan met teleurstellingen en dit om kunnen zetten naar positieve leerervaringen.
 • Opzet: E-learning van zes delen, van Good Habitz.
 • Meer info: hier.

 

f) E-learning Eigenaarschap

 • Doel: stimuleren verantwoordelijkheidsgevoel, betrokkenheid en eigenaarschap.
 • Opzet: E-learning van zes delen, van Good Habitz.
 • Meer info: hier.

 

g) Begeleiding naar ander werk (bij einde contract)

 • Als een contract niet verlengd wordt of de medewerker ontslagen wordt, ondersteunt de Radboud Universiteit bij het zoeken naar ander werk. De begeleiding is gericht op het zo snel mogelijk vinden van ander werk. De ondersteuning varieert van loopbaanworkshops en coaching tot het samen sterker maken van je CV. De medewerker kan begeleiding krijgen vanaf het moment dat het contract binnen zes maanden eindigt. Als daar behoefte aan is, kan soms ook eerder gebruik gemaakt worden van begeleiding naar ander werk. De begeleiding stopt op het moment dat de medewerker geen uitkering meer krijgt.
 • Meer info: neem contact op met het HR-team van je afdeling.

Ontwikkelinterventies voor teams

 

a) Teamcoaching

 • Wil je aan de slag met je team om als collectief verder te ontwikkelen en samen te leren? Je kan terecht bij de adviseurs/coaches van afdeling SBO (Strategie, Beleid en Opleidingen). Zij kunnen jou en je team begeleiden of jou adviseren hoe de teamcoaching op te pakken.
 • Doelgroep: alle medewerkers.
 • Meer info, mail HR-ontwikkeling [at] ru.nl (margien[dot]sybesma[at]ru[dot]nl)HR-ontwikkeling [at] ru.nl ( )

 

b) Overige interventies

 • Meer workshops, artikelen en andere ondersteuning over teamontwikkeling zijn te vinden op gROW kanaal ‘Aan de slag met je team’. Thema’s zijn onder meer online samenwerken, eigenaarschap, de kracht van falen en verbeteren van teamwork.
 • Meer info: klik hier.