Kennisoverdracht en kennisbescherming

Het verspreiden van je opgedane kennis en het beschermen van je onderzoeksresultaten.