UFO (functieprofiel)

De functies bij de Radboud Universiteit zijn ingedeeld in zogenaamde functieprofielen. Deze zijn vastgelegd in het universitair systeem van functieordenen (UFO).