Salaris

Hier vind je alle belangrijke informatie over je salaris, zoals de hoogte van je salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering, salarisschalen en betaaldata.

 • 30% regeling

  Als je vanuit het buitenland naar Nederland verhuist voor een baan aan de Radboud Universiteit, dan heb je mogelijk recht op de 30%-regeling waarbij de Radboud Universiteit 5 jaar lang 30% van je inkomen belastingvrij mag uitbetalen.

 • Betaaldata salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering

  Je salaris wordt rond de 24e van elke maand overgemaakt. Vakantiegeld en eindejaarsuitkering krijg je één keer per jaar betaald.

 • Hoogte salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering

  De hoogte van je salaris is gekoppeld aan je functie. Ook krijg je 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

 • Meer verdienen

  Elk jaar gaat je salaris binnen je salarisschaal een trede omhoog. Soms maak je met je leidinggevende afspraken over een hoger salaris.

 • Salarisschalen

  Je salarisschaal is gekoppeld aan je functie en afhankelijk van je profiel en niveau in het systeem.

 • Salarisstrook

  Iedere werknemer in dienst ontvangt een salarisstrook. Hier staat op wat je verdient. Je downloadt je salarisstrook zelf in BASS.