Arbeidsvoorwaarden

De Arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit zijn vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Lees hier alles over functieprofielen, lokale regelingen, pensioen, nevenwerkzaamheden, werktijden en meer.

 • ANW-hiaatverzekering

  De Radboud Universiteit heeft een collectief contract met verzekeraar elipsLife voor een Anw-hiaatverzekering. Je kunt je vrijwillig aanmelden.

 • Arbeidsovereenkomst

  Als je in dienst komt bij de universiteit dan maak je afspraken over jouw arbeidsvoorwaarden. In jouw schriftelijke arbeidsovereenkomst staan deze afspraken vermeld.

 • Collectieve zorgverzekering

  Als medewerker kun je je aansluiten bij de collectieve zorgverzekering van de Radboud Universiteit bij Zorgverzekeraar VGZ. Dankzij de collectiviteit kun je ruimere vergoedingen krijgen voor fysiotherapie, preventiebudget en tandzorg.

 • Gast(medewerkers)

  Een gast is een wetenschappelijke medewerker die niet in dienst is van de Radboud Universiteit. Als gast ontvang je geen salaris of vergoeding.

 • Geschillenregeling werknemers

  Ben je het niet eens met een besluit van de decaan of directeur, kijk dan in de Geschillenregeling voor de procedure en hoe je verzoekschrift eruit moet zien.

 • Gratificatie

  Je kunt een bonus ontvangen voor een bijzondere prestatie of als je 25, 40 of 50 jaar diensttijd hebt opgebouwd

 • Inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid

  Alle medewerkers van de universiteit doen automatisch mee aan de collectieve inkomensverzekering voor arbeidsongeschiktheid van Loyalis. Hiermee ben je verzekerd tegen inkomensterugval mocht je arbeidsongeschikt raken.

 • Klokkenluidersregeling

  De klokkenluidersregeling helpt medewerkers om een vermoeden van een misstand te melden, zonder dat de medewerker daardoor in de problemen komt.

 • Oproepkrachten

  Een oproepkracht is een medewerker die zo nu en dan wordt opgeroepen om werkzaamheden voor de universiteit te verrichten. Er is daarom geen vaste arbeidsomvang en/of vaste werktijden afgesproken. Je vind hier meer informatie erover.

 • Participatiewet

  De Radboud universiteit wil een inclusieve arbeidsorganisatie zijn waar iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Personeelsdossier

  Van iedere medewerker bestaat een digitaal personeeldossier. Als je wilt heb je recht om dit in te zien.

 • Proeftijd

  Je hebt te maken met een proeftijd bij zowel een arbeidsovereenkomst met onbepaalde als bepaalde tijd

 • Sociaal plan en Organisatiewijziging

  Het uitgangspunt van het sociaal plan is om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is er een leidraad opgesteld over hoe de universiteit omgaat met een organisatiewijziging en welke procedures er van toepassing zijn.

 • Soorten arbeidsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde of bepaalde tijd.

 • Student-assistent

  Je kunt een student-assistent inhuren voor werkzaamheden in het kader van onderwijs en/of onderzoek. Het gaat om werkzaamheden noodzakelijk zijn en waarvoor een wetenschappelijke opleiding vereist of gewenst is.

 • Talentvolle academici

  De inzet van tenure en career tracks heeft als doel het aantrekken en ontwikkelen van academisch talent.

 • Vidi-beleid

  In de CAO is bepaald dat als een Vidi-beurs wordt toegekend de (potentiële) medewerker in vaste dienst komt. Het NWO-beleid is samen met de CAO bepalend, i.c. dat de universiteit vooraf bepaalde garanties geeft bij toekenning van een een Vidi-beurs.

 • Werken met jaarafspraken

  Wetenschappelijk personeel mag jaarafspraken maken over de te behalen resultaten, de te verrichten taken en de bereikbaarheid en aanwezigheid.