CAO

De arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit zijn vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. In aanvulling op en als uitwerking van de CAO heeft de Radboud Universiteit ook een aantal lokale regelingen vastgesteld.

  • Arbeidsvoorwaarden promovendi

    In Nederland krijg je als promovendus een medewerkerscontract. Je ontvangt salaris van de universiteit en je hebt recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere medewerkers.

  • CAO en lokale regelingen

    De arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit zijn vastgelegd in de CAO Nederlandse universiteiten. Ook heeft de Radboud Universiteit een aantal lokale regelingen vastgesteld.