Uit dienst

Alles wat je als medewerker moet weten als je arbeidsovereenkomst met de Radboud Universiteit eindigt.

 • Einde dienstverband

  Arbeidsovereenkomsten kunnen op verschillende manieren eindigen voor een medewerker. Lees meer hierover op deze pagina

 • Opzegtermijn

  Als je je arbeidsovereenkomst wilt opzeggen, heb je een opzegtermijn. Hoe lang je opzegtermijn is, hangt af van je dienstverband. Je meldt je opzegging schriftelijk bij je leidinggevende.

 • Transitievergoeding beëindigd contract

  Als je contract niet verlengd wordt, of je ontslagen wordt, heb je meestal recht op een transitievergoeding. Bekijk de voorwaarden voor een transitievergoeding en de hoogte van de vergoeding.

 • Vergoeding bij te laat opzeggen tijdelijk contract

  Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer, moet de universiteit op tijd melden of je contract wordt verlengd (aanzegtermijn). Meldt de universiteit dit niet op tijd of niet, dan heb je recht op een vergoeding.

 • Werkloosheid & werkloosheidsuitkering

  Als je werkloos bent geworden door ontslag of het van rechtswege aflopen van een tijdelijk dienstverband, dan kun je aanspraak maken op een uitkering op grond van de wettelijke werkloosheidsregeling (WW).

 • Ziek uit dienst

  Als je ziek bent op het moment dat jouw tijdelijke contract afloopt, draagt de Radboud Universiteit jouw dossier over aan Robidus.