Salaris

Hier vind je alle belangrijke informatie over je salaris, zoals de hoogte van je salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering, salarisschalen en betaaldata.

 • 30% regeling

  Kom je vanuit het buitenland voor een baan aan de Radboud Universiteit of ga je naar het buitenland voor langere tijd? Dan heb je mogelijk recht op de 30%-regeling.

 • Betaaldata salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering

  Je salaris wordt rond de 24e van elke maand overgemaakt. Vakantiegeld en eindejaarsuitkering krijg je één keer per jaar betaald.

 • Hoogte salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering

  De hoogte van je salaris is gekoppeld aan je functie. Ook krijg je 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

 • Meer verdienen

  Elk jaar gaat je salaris binnen je salarisschaal een trede omhoog. Soms maak je met je leidinggevende afspraken over een hoger salaris.

 • Salarisschalen

  Je salarisschaal is gekoppeld aan je functie en afhankelijk van je profiel en niveau in het systeem.

 • Salarisstrook

  Iedere werknemer in dienst ontvangt een salarisstrook. Hier staat op wat je verdient. Je downloadt je salarisstrook zelf in BASS.

 • Toelagen

  Het is mogelijk dat je een toelage krijgt boven op jouw salaris. Het gaat dan bijvoorbeeld om een toelage voor het werken op ongebruikelijke werktijden, een toelage voor uitstekend functioneren of wanneer je een tijd de functie van een collega hebt...