Screening van management

Waarom screening?

Voor een veilige werkomgeving is integriteit een belangrijke waarde. Integriteit heeft betrekking op eerlijkheid, oprechtheid en betrouwbaarheid in persoonlijke en zakelijke relaties, in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en in bestuur en management. Screening kan helpen risico’s van niet-integer gedrag te beperken. Bestuurders en management hebben hierin een voorbeeldfunctie. Daarom is besloten voor een periode van twee jaar bij wijze van pilot screening van management in te voeren. 

Bij integriteitrisico’s gaat het om dreigingen die voortkomen uit het niet professioneel, betrouwbaar en zorgvuldig handelen. Schending van de integriteit kan in elke organisatie voorkomen: vertrouwelijke gegevens die openbaar worden, een bestuurder die te veel declareert, belangenverstrengeling, diefstal van goederen, gevaarlijke stoffen etc. 

Welke functies worden gescreend?

Het gaat om de functies waarin een meer dan gemiddeld risico bestaat op integriteitsschending en waar in het bijzonder hoge eisen worden gesteld aan de integriteit van de medewerker, zgn. ‘kwetsbare functies’.

Bestuurders, toezichthouders, hoogleraren en het management hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij hebben een voorbeeldfunctie in die zin dat zij integer en respectvol gedrag voorleven en zij hebben een belangrijke rol bij initiërende en toetsende activiteiten. Risico’s van niet-integer gedrag kunnen worden beperkt door medewerkers te screenen.

Screening vindt plaats vóór benoeming op een van de volgende functies:

Kwetsbare functies

Financiële zaken
 • Divisiedirecteur Finance & Control
 • Hoofd IAD
 • Hoofden control
 • Controllers1)
 • Hoofd salarisadministratie
 • Hoofd en plv hoofden financiële administratie
Facilitaire zaken
 • Hoofd inkoop
Management & Bestuursondersteuning
 • College van bestuur
 • Secretaris cvb
 • (Adj.)directeur bedrijfsvoering
 • Directeur centraal organisatie-onderdeel (incl. de algemeen directeur Radboud Services)
 • Decaan en vicedecaan
 • Directeur Onderwijs of Onderzoek
ICT
 • Divisiedirecteur Information Services
 • Security manager
Vastgoed
 • (Adj.) Directeur UVB

1)  Hier worden controllers bedoeld met het UFO-profiel controller. Wel bijv. projectcontrollers met het UFO-profiel controller, niet projectcontrollers met het UFO-profiel administrateur.

Afhankelijk van de aspecten van de functie kan, naast een standaardscreening, een uitgebreidere screening plaatsvinden. De screening wordt uitgevoerd door een externe partij, Validata. 

Welke vormen van screening zijn er?

 1. Standaardscreening: Identiteitsbewijs, Educatiecheck, Werkervaring, Integriteitsverklaring, VOG (security manager)
 2. Screening financieel/directie: standaard + kredietcheck (financiële zaken, facilitaire zaken, management en bestuursondersteuning, vastgoed, divisiedirecteur Information Services).

Vragen?

Met verdere vragen over screening kun je terecht bij je HR-afdeling. Gaan je vragen over het proces bij Validata, stel ze dan aan Validata Support via tel.nr. 088502100 of via support [at] validatagroup.com.

Volledige beleid screening van management

Proces Validata