Voor werk of opleiding

Verlof opnemen voor werkgerelateerde zaken en opleidingen.

  • Scholingsverlof

    Als je een opleiding gaat doen die je niet volledig binnen werktijd mag volgen, kun je uren sparen om (extra) verlof te krijgen.

  • Vakbondsverlof

    Als (bestuurs)lid van een vakbond heb je mogelijk recht op verlof voor vergaderingen, (kader)activiteiten en cursussen.

  • Verlof voor politieke functies

    Als je een politieke functie verricht, heb je mogelijk recht op buitengewoon verlof.