RIBES Graduate School

Als je gaat promoveren bij RIBES heb je allerlei mogelijkheden cursussen te volgen, je persoonlijke en professionele vaardigheden te ontwikkelen, en je voor te bereiden op je verdere carrière. Alle promovendi die onderzoek doen bij RIBES worden automatisch ingeschreven in de RIBES Graduate School. Het doel van de Graduate School is om alle RIBES-promovendi een compleet programma en ondersteuning te bieden bij hun academische ontwikkeling in deze fase van hun loopbaan.

Onderwijsprogramma

Alle promovendi stellen tijdens de eerste drie maanden van hun traject een Opleidings- en Begeleidingsplan (OBP) op. Alle RIBES-promovendi nemen deel aan de volgende drie activiteiten:

 • Introductieochtend aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
 • Een cursus didactische basisvaardigheden (Basic Didactic Skills) of een vergelijkbare onderwijscursus
 • Een cursus wetenschappelijke ethiek (Scientific Ethics)

Promovendi die ook de overige onderdelen van het RIBES Graduate School-programma voltooien (zie hieronder), ontvangen na afloop het RIBES Graduate School-certificaat.

Onderwijs bij andere onderzoeksscholen

We stimuleren onze promovendi actief deel te nemen aan de wetenschappelijke gemeenschap en/of cursussen te volgen die aansluiten op hun onderzoeksproject. Dit kan ook bij andere (nationale) onderzoeksscholen. Dit wordt volledig ondersteund door ons instituut.

RIBES Graduate School-programma

De RIBES Graduate School biedt het onderstaande onderwijsprogramma. Als promovendi dit programma volgen en het na voltooiing via het portfolio in Hora Finita indienen, ontvangen ze een certificaat van de Graduate School.

Cursussen en training

Cursus / activiteit Aantal uren

Introduction for employees of the Faculty of Science (verplicht) (Meld je hier aan)

4 uur

Scientific ethics course (verplicht) (Meld je hier aan)

12 uur

Basic Didactic Skills, Education in a nutshell, of een vergelijkbare cursus over onderwijs (verplicht) (Bekijk hier de cursussen en meld je aan)

12-28 uur

Andere cursussen en training*

Aanbevolen cursussen:

 • Cursus scientific writing 
 • Cursus presenteren
 • Cursus projectmanagement 
 • Loopbaanoriëntatie

 (Meld je aan via gROW) 

186-202 uur
 

Totaal: 224 uur (8 ECTS)

* Promovendi van RIBES kunnen ook lid zijn van een nationale graduate school of research school. Het is mogelijk om daar cursussen te volgen en deze op te nemen in jouw programma bij de RIBES Graduate School. Dit kun je aangeven in je Opleidings- en Begeleidingsplan.

Keuze-activiteiten

Cursus / activiteit  Aantal uren

RIBES activiteiten, bijvoorbeeld:

 • Deelname jaarlijkse RIBES dag
 • Lab- / afdelings-seminars
 • RIBES Research Theme activiteiten
 

Netwerkactiviteiten, bijvoorbeeld:

 • Conferenties bijwonen
 • Deelname aan Radboud of facultaire onderzoeksevenementen
 • Lid worden van een commissie of bestuur (zoals de RIBES PhD council, PhD Organization Nijmegen (PON), etc)
 

Anders, bijvoorbeeld:*

 • Wetenschapscommunicatie- en publieksactiviteiten
 • Het organiseren van (onderzoeks)evenementen
 • Extra training in onderwijsvaardigheden
 • Andere cursussen, workshops of training die relevant is voor je ontwikkeling als startende onderzoeker
 
  Totaal 196 uur (7 ECTS)

* Promovendi van RIBES kunnen ook lid zijn van een nationale graduate school of research school. Het is mogelijk om daar cursussen te volgen en deze op te nemen in jouw programma bij de RIBES Graduate School. Dit kun je aangeven in je Opleidings- en Begeleidingsplan.

Nationale onderzoeksscholen in de RIBES-onderzoeksdomeinen:

Certificaat

Promovendi kunnen het portfolio in Hora Finita gebruiken om hun scholings- en keuze-activiteiten bij te houden. Wanneer je aan het einde van het traject een compleet portfolio instuurt, ontvangt je een RIBES Graduate School-certificaat en een RIBES T-shirt.

Hora Finita

Alle promovendi van de Radboud Universiteit zijn ingeschreven in Hora Finita. Hora Finita wordt gebruikt om de studievoortgang bij te houden, promovendi en hun begeleiders te herinneren aan deadlines, en om het portfolio te vullen.

Contact

Het RIBES kantoor is open voor alle vragen rondom je promotieproject of andere zaken. Stuur een email of kom langs op kantoor:

Lara de Die (graduate school coordinator) - HG 02.009
Inloopuur: elke vrijdag van 11:00 tot 12:00

Bea van Beurden (management assistant) - HG 02.012