Salaris

Hier vind je alle belangrijke informatie over je salaris, zoals de hoogte van je salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering, salarisschalen en betaaldata.

 • 30% regeling

  Als je vanuit het buitenland naar Nederland verhuist voor een baan aan de Radboud Universiteit, dan heb je mogelijk recht op de 30%-regeling. Dan mag de Radboud Universiteit 5 jaar lang 30% van je inkomen belastingvrij uitbetalen.

 • Betaaldata salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering

  Je salaris wordt rond de 24e van elke maand overgemaakt. Je vakantiegeld en eindejaarsuitkering krijg je één keer per jaar betaald. De data vind je op de pagina ‘Betaaldata salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering’.

 • Hoogte salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering

  De hoogte van je salaris is gekoppeld aan je functie. Ook krijg je 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Via de pagina ‘Hoogte salaris, vakantie en eindejaarsuitkering’ kun je zien hoeveel geld je ontvangt.

 • Meer verdienen

  Elk jaar gaat je salaris binnen je salarisschaal een trede, ook wel periodiek genoemd, omhoog. Een nieuwe salarisschaal krijg je alleen bij een nieuwe functie. Soms maak je met je leidinggevende afspraken over een hoger salaris.

 • Salarisschalen

  Je salarisschaal is gekoppeld aan je functie. Je salarisschaal is afhankelijk van je profiel en niveau in het systeem. Meer uitleg vind je op de pagina 'Salarisschalen'.

 • Salarisstrook

  Iedere werknemer in dienst ontvangt een salarisstrook. Hier staat op wat je verdient. Je downloadt je salarisstrook zelf in BASS. Uitleg over je salarisstrook vind je op de pagina ‘Salarisstrook’.