Protestborden bij een betoging
Protestborden bij een betoging

Klimaat- en boerenprotesten | Radboud Sounds

***Doornroosje | Paarse Zaal | 20.05 - 20.35 uur***

Deze talks en spoken word zijn onderdeel van Radboud Sounds op vrijdag 14 juni 2024 @ Doornroosje

Klimaatdemonstraties en boerenprotesten waren de afgelopen jaren hot and happening. De milieuactivisten en boze boeren worden vaak in één adem genoemd, en tegenover elkaar gezet, alsof ze om dezelfde medaille strijden. Daardoor valt het op dat er veel meer milieuactivisten dan protesterende boeren worden gearresteerd. In hoeverre staan deze actiegroepen inderdaad inhoudelijk tegenover elkaar? Wat is de drijfveer achter deze protesten? En wordt er wellicht met twee maten gemeten door het lokale gezag bij het al dan niet ingrijpen bij deze demonstraties? Kom luisteren naar politicoloog Gerry van der Kamp-Alons en jurist Simone Hooijer en leer meer over de verschillen en overeenkomsten tussen milieu- en landbouwprotesten.

Drijfveren

Wat drijft de milieu- en landbouwactivisten? Staan deze actiegroepen lijnrecht tegenover elkaar, of zijn er ook overeenkomsten aan te wijzen? Op het eerste gezicht lijkt het of deze groepen om dezelfde medaille strijden: de één vóór strengere milieu- en stikstofregelgeving, de ander tégen. In hoeverre klopt dit beeld? Komen milieu- en landbouwactivisten in elkaars vaarwater, of kunnen ze elkaar ook vinden in vergelijkbare belangen? Politicoloog Gerry van der Kamp-Alons vertelt over de motieven achter milieu- en landbouwprotesten in Nederland én andere Europese landen.

Meten met twee maten?

Soms lijkt het of bij het ene protest harder wordt ingegrepen dan bij het andere. Bij demonstraties van klimaatbeweging Extinction Rebellion zijn sinds 2020 bijvoorbeeld ruim tweeduizend arrestaties verricht; bij de boerenprotesten waren dat er in diezelfde periode zo’n honderd. Hoe kan dit verschil worden verklaard? Regelmatig krijgen de overheid en burgemeesters het verwijt vooringenomen te zijn over de inhoud van het protest. Het demonstratierecht is echter helder: inhoud mag niet bepalend zijn in de wijze waarop wordt ingegrepen. In hoeverre is deze kritiek terecht? Spelen er achter de schermen afwegingen mee die maken dat bij het ene protest sneller of harder wordt ingegrepen dan andere? Zo ja, welke zijn dit dan? Jurist Simone Hooijer legt het uit.

De voertaal is Nederlands.

Over de sprekers

Gerry van der Kamp-Alons is politicoloog en universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Europese en internationale onderhandelingen over vrijhandelsverdragen.

Simone Hooijer is jurist en promovendus staatsrecht aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar ‘de burgemeester als conflictoplosser’, bijvoorbeeld op het gebied van woonoverlast en huiselijk geweld. 
 

Radboud Sounds | Wetenschapsfestival over protest 

Dit programma is onderdeel van Radboud Sounds | Wetenschapsfestival over protest met livemuziek, talks, soundbites en meer op vrijdag 14 juni 2024, in Doornroosje, Nijmegen. Wetenschappers van de Radboud Universiteit laten vanuit verschillende disciplines hun licht schijnen op de wetenschap van protest. Doornroosje programmeert de live-acts. Stel je eigen programma samen en dompel je onder in de wetenschap en de muziek. Bekijk de aftermovie van Radboud Sounds 2023. 

Contactinformatie

Wil je meer weten over het programma van Radboud Sounds, of heb je andere vragen of opmerkingen? Mail dan naar info [at] reflects.ru.nl (info[at]reflects[dot]ru[dot]nl)

Organisatieonderdeel
Radboud Reflects
Thema
Actualiteiten, Politiek, Recht