Toestemming geven deelname sportonderzoek

Onderzoekers van de Radboud Universiteit kunnen het Radboud Sportcentrum benaderen om deelnemers te vinden voor hun onderzoek op het gebied van sport. Als je lid wordt van het RSC, kun je bij je inschrijving aanvinken of je toestemming geeft voor het delen van jouw gegevens voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Welke gegevens worden gedeeld?

Als je toestemming hebt gegeven, kunnen de volgende gegevens door het RSC worden gedeeld met de onderzoeker:

  • voornaam;
  • achternaam;
  • (op basis van je naam kan je geslacht indirect herleidbaar zijn);
  • e-mailadres.

Benadering voor deelname

Op basis van jouw contactgegevens kan de onderzoeker jou benaderen om te vragen of je wil deelnemen aan het wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeker zal je dan ook meer informatie geven over dat onderzoek. Je gegevens worden door de onderzoeker(s) alleen gebruikt voor het benaderen voor een deelname aan wetenschappelijk onderzoek en niet voor andere zaken.

Vrijwillige deelname

Je bent in geen geval verplicht om deel te nemen aan het onderzoek en hoeft geen reden op te geven als je niet mee wilt doen. Je verleent je medewerking altijd op vrijwillige basis.

Omgang persoonsgegevens

Het RSC zal pas je persoonlijke gegevens delen nadat je toestemming hebt verleend en nadat een onderzoeker een schriftelijk verzoek heeft ingediend. Hierbij gelden voor de onderzoeker aanvullende voorwaarden in het kader van een zorgvuldige omgang met je persoonlijke gegevens.

Om je privacy te beschermen worden je persoonsgegevens opgenomen in een bestand en maximaal 5 dagen beschikbaar gesteld aan de onderzoeker via SURFfilesender. Het delen van het bestand met jouw gegevens tussen het RSC en de onderzoeker vindt plaats binnen het beveiligde RU-netwerk.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het bestand waarin je gegevens zijn opgenomen wordt niet langer dan noodzakelijk bewaard door het RSC en de onderzoeker. Indien het bestand niet binnen vijf werkdagen wordt gedownload via SURFfilesender, wordt dit document automatisch verwijderd en moet de onderzoeker een nieuw verzoek indienen bij het RSC.

Tijdsduur toestemming

Je toestemming blijft geldig zolang je lid blijft van het RSC. Na beëindiging van het lidmaatschap komt je toestemming automatisch te vervallen.

Toestemming intrekken

Je kunt altijd eerder verleende toestemming weer intrekken door te mailen naar het RSC (balie-rsc-cf [at] ru.nl (balie-rsc-cf[at]ru[dot]nl)). Vermeld in de mail je volledige naam, het e-mailadres dat bij het RSC bekend is, en je geboortedatum of studentnummer of lidmaatschapsnummer. Deze gegevens zijn nodig om je identiteit te verifiëren. Na de bevestiging van je identiteit wordt je toestemmingsverklaring in ons systeem verwijderd. Hier krijg je per mail een bevestiging van.

Let op: Intrekking van je toestemming maakt de eerdere verwerking van persoonsgegevens niet ongedaan. Toestemming kan dus niet met terugwerkende kracht worden ingetrokken.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over de toestemming voor het benaderen door een onderzoeker kan contact worden opgenomen met de functioneel beheerder van het RSC.

Radboud Sport & Cultuur