Voor werk of opleiding

Verlof opnemen voor werkgerelateerde zaken en opleidingen.

  • Scholingsverlof

    Als je een opleiding gaat doen die je niet (helemaal) binnen werktijd mag volgen, kun je uren sparen om (extra) verlof te krijgen. Meer informatie over het sparen van uren en het aanvragen vind je op de pagina ‘Scholingsverlof’.

  • Vakbondsverlof

    Als (bestuurs)lid van een vakbond heb je mogelijk recht op verlof voor vergaderingen, (kader)activiteiten en cursussen. Je vraagt het verlof aan via de pagina ‘Vakbondsverlof’.

  • Verlof voor politieke functies

    Als je een politieke functie verricht, heb je mogelijk recht op buitengewoon verlof. Op de pagina 'Verlof voor politieke functies' lees je wanneer je buitengewoon verlof kunt krijgen en hoe je dit verlof kunt aanvragen.