Arbeidsongeschiktheid

Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid.

  • Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

    Zolang je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt, bouw je voor 50% pensioen op tot je AOW-gerechtigde leeftijd. Hiervoor betaal je geen premie.

  • Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

    Als je langdurig ziek bent, doet het UWV na 104 weken een uitspraak over je arbeidsongeschiktheid. Op de pagina ‘Uitkering bij arbeidsongeschiktheid’ lees je wanneer je recht hebt op een uitkering.