2021

Lezingen

  • Coen van Galen, Slave registers of Suriname and Curacao, Workshop Colonial Slave Registers, online, 8-11-2021
  • Coen van Galen, Faya siton, No bron mi so! Slavernij en straffen, Congres Jonge Democraten, 9-10-2021.
  • Coen van Galen, Vrouwen graven niet. Mannenwerk en vrouwenwerk en hiërarchie onder Surinaamse slaafgemaakten, De Lindenberg, Nijmegen, 16-10-2021.
  • Rick Mourits, Creating life course datasets from historical population sources: the case of Suriname 1830-1950, ODISSEI Community Conference, 18-11-2021.