De slavenregisters

Zomaar een voorbeeld uit de Surinaamse slavenregisters: Jamba, Celestina en Frans, drie generaties uit dezelfde familie, verhuisden op 26 juni 1848 van het huishouden van A.M.C. Faber naar dat van M.J. van Juliaans. Deze verhuizing was niet vrijwillig: Faber verkocht het drietal die dag aan Van Juliaans. Jamba, Celestina en Frans waren al vóór 1848 in het bezit gekomen van Faber. Ze waren de enige slaafgemaakten die Faber bezat en met de verkoop verdwijnt hij uit de slavenregisters. Jamba was in of rond 1798 geboren, vermoedelijk in Afrika want haar moeder was onbekend. In 1821 werd ze moeder van Celestina. Celestina op haar beurt was in 1846 bevallen van Frans, Jamba’s kleinzoon. De drie waren dus ongeveer 50, 27 en twee jaar oud toen ze naar een nieuwe eigenaar moesten.

Jamba, Celestina en Frans

De verkoop van Jamba, Celestina en de kleine Frans staat in folio 465 van boek 37 van de slavenregisters van Suriname. Hun verkoop is één van de tienduizenden details over het leven van individuele slaafgemaakte mensen in Suriname die in de slavenregisters staan. Op zichzelf is een gebeurtenis als de verkoop van Jamba, Celestine en Frans van beperkt belang. Interessant voor een afstammeling van het drietal of meer in het algemeen vanwege het feit dat in dit geval de bepaling werd gehandhaafd dat moeder en kind niet los verkocht mochten worden zolang de moeder nog leefde. De slavenregisters staan evenwel vol met details over levensgebeurtenissen van individuele slaafgemaakte mensen in Suriname en zijn daardoor een rijke bron voor onderzoek: in principe zijn vanaf 1830 alle slaafgemaakten te volgen in deze registers.

Was het voorheen nog een waar monnikenwerk om slaafgemaakten in de registers terug te vinden,  inmiddels zijn de registers online doorzoekbaar. Dankzij het werk van vele vrijwilligers en sponsoren staan sinds 1 juli 2018  de Surinaamse slavenregisters online en zijn sinds 17 augustus 2020 bovendien ook de slavenregisters van Curaçao via de website van het Nationaal Archief te raadplegen. Voor toegang tot de gegevensbank en meer informatie en zoekhulp:

Voor meer informatie over de slavenregisters en uitgebreide zoekhulp, zie: