Radboud medewerkers
Radboud medewerkers

Sociale Veiligheid op Werk

Heb je op je werk te maken gehad met pesten, roddelen, agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik? Of vermoed je dat je te maken hebt gehad met een vorm van sociale onveiligheid? Hier vind je informatie over hoe je ongewenst gedrag op de Radboud Universiteit kunt aanpakken.

Manieren om ongewenst gedrag aan te pakken

De Radboud Universiteit moedigt je aan om je uit te spreken. We begrijpen dat het soms niet makkelijk kan zijn om de juiste manier te kiezen om met de situatie om te gaan. Als rechtstreeks praten met een persoon die je lastig valt of met je leidinggevende geen optie is, kan een Vertrouwenspersoon het juiste aanspreekpunt zijn. 

Vertrouwenspersoon

Een Vertrouwenspersoon is een professional die is opgeleid om jou ondersteuning te bieden bij vragen, signalen, meldingen en klachten over ongewenst gedrag. Vertrouwenspersonen zijn zelfstandig in dienst van de Radboud Universiteit: ze zijn niet in dienst van specifieke faculteiten of andere organisatieonderdelen.

Wat kan een Vertrouwenspersoon voor je doen als je te maken hebt met ongewenst gedrag?

  • Een vertrouwelijk gesprek voeren met je, waarin zij luisteren naar jouw verhaal, zonder oordelen of voorwaarden
  • Meedenken over mogelijke oplossingen in jouw specifieke geval: wat kun je zelf doen en waar heb je hulp bij nodig?
  • Je assisteren bij de voorbereiding van gesprekken met je collega of leidinggevende en gaan indien gewenst met je mee naar het gesprek
  • Ondersteunt je bij het zetten van de volgende stap (bijvoorbeeld een klachtenprocedure) als een conflict niet op een lager interventieniveau kan worden opgelost
  • Verwijst je indien nodig door naar andere vormen van ondersteuning, zoals psychologische of juridische hulp
  • Ondersteunt je gedurende het hele proces en biedt nazorg

vertrouwenspersonen [at] ru.nl (Contact opnemen met een Vertrouwenspersoon)

Lees meer over Vertrouwenspersonen

Radboud medewerkers

Alternatief

Een andere mogelijkheid voor medewerkers om ongewenst gedrag aan te pakken is contact opnemen met een Ombudsfunctionaris (tijdelijk niet beschikbaar vanwege de vacature).

Het belangrijkste verschil: een Vertrouwenspersoon richt zich op het ondersteunen van jou, terwijl de Ombudsfunctionaris een bredere blik heeft en aanbevelingen doet op organisatieniveau. Dankzij hun onpartijdigheid, kunnen de Ombudsfunctionarissen onderzoeken uitvoeren en een bemiddelende rol spelen tussen een melder en de organisatie.

Als je meer informatie of advies nodig hebt, kun je ook contact opnemen met je HR-medewerker.

Alle beschikbare support bekijken

Training of employees

Training over Sociale Veiligheid 

De Radboud Universiteit streeft ernaar dat iedereen kan rekenen op een veilige basis voor werk of studie en zich zo nodig veilig kan voelen om moeilijke of kritische gesprekken te voeren.

Een belangrijke basis voor verbetering is bewustwording van collega's over sociale veiligheid.

Daarom heeft Radboud Universiteit een breed scala aan e-learnings, workshops en trainingen om te leren hoe je sociaal onveilige situaties en gedrag kunt opmerken en hoe je beter kunt luisteren.

Alle trainingen voor medewerkers in gROW

Alle trainingen voor leidinggevenden in gROW