Research Technische Ondersteunings Groep

Welkom

Welkom op de Homepage van de RTOG

De ResearchTechnische OndersteuningsGroep (RTOG) geeft voor BSI binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen practische ondersteuning op het terrein van kwantitatieve methoden, technieken van onderzoek en statistiek. Klanten dienen op de hoogte te zijn met de gangbare methoden van onderzoek binnen hun discipline en moeten in principe zelf hun onderzoek uitvoeren. De medewerkers van de RTOG zijn verspreid over de faculteit gehuisvest, ieder dicht bij de belangrijkste klantengroep.

Onderzoekers kunnen advisering en assistentie krijgen voor het hele onderzoeksproces, van researchdesign, power-analyse, dataverzameling, analyse, interpretatie tot en met rapportering. Dit geldt met name bij complexe data of specialistische analysetechnieken.

Docenten kunnen voor cursorische onderdelen inzake methoden en technieken van onderzoek assistentie vragen bij de RTOG.

De ondersteuning van individuele studenten is beperkt tot de afstudeerscriptie. Voor zover de scriptiebegeleider niet in staat is onderzoekstechnische ondersteuning te geven mag de student enige hulp van de RTOG verwachten. De organisatie van de scriptie-ondersteuning verschilt per studierichting.

Naast deze primaire taken beheert de RTOG nog software en een bibliotheek met secundaire data.