Deskundigheden

Overzicht Deskundigheden RTOG - FSW

Giovanni

methoden van onderzoek voor psychologie, variantie- en regressie-analyse, computergestuurde experimenten (Inquisit), ontwerpen van software (SPSS, Fortran), webenquêtes (Perseus).

Pierre

Multilevel analyse (Mlwin, MCMC), Poweranalyse en Effectsize, Inter rater reliability o.a. ICC (ook incomplete datasets), specialistische modellen, Meta-analyse.

Pieter

webenquêtes (Perseus), dataservice, scriptieondersteuning communicatiewetenschappen, statistiek-onderwijs, SPSS-ontwikkelingen, marketingonderzoek.

William

Structural equations modeling (Lisrel, Mplus, Amos, EQS), groeicurve modellen, (landen) vergelijkend onderzoek, survey onderzoek.