Dataservice RTOG

Inleiding

Het gebruik van secundaire data is een belangrijk hulpmiddel voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en daarom is het belangrijk dat de gegevens die in de loop van de tijd in diverse onderzoeken zijn verzameld, beschikbaar blijven. Bij de Research Technische Ondersteunings-Groep (RTOG) zijn databestanden en bijbehorende documentatie beschikbaar op terreinen van o.a. sociologie, politicologie, communicatiewetenschap, onderwijskunde, pedagogische wetenschappen en vredesvraagstukken. Deze bestanden zijn verzameld in de dataservice.

Inhoud

Het overzicht van de onderzoeken die in de dataservice zijn opgenomen is helemaal volledig, de meest recente aanwinsten staan bovenaan.

In de catalogus (pdf, 278 kB) staan de onderzoeken systematisch geordend naar land(en) en thema. Dit is vooral handig om te achterhalen uit welke jaren van bepaalde onderzoekslijnen data beschikbaar zijn. De catalogus is niet geheel volledig, omdat er minder vaak een nieuwe wordt gemaakt.

Voor sociale wetenschappers komen er steeds betere databanken. De belangrijkste lichten we kort toe: externe databanken.

Gebruikers

De dataservice is bedoeld als speciale service voor medewerkers en studenten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. De bestanden die zijn opgenomen in de dataservice worden niet aan anderen geleverd.

Het is niet mogelijk om via de website de databestanden te downloaden! Om te kunnen beschikken over de data zelf, dient met contact op te nemen met de beheerder.

Bij elk onderzoek geeft een code aan of er beperkende voorwaarden aan de beschikbaarstelling van de data zijn. Hoe hoger de toegangscode hoe meer voorwaarden.

(1) geen beperking voor wetenschappelijk gebruik
(2) data vrij beschikbaar, maar publicaties dienen te worden gemeld.
(3) data vrij beschikbaar, maar voor publicatie is vooraf toestemming vereist
(4) data slechts beschikbaar na toestemming
(5) extra voorwaarden (bijv. van financiële aard)

Beheer

Voor meer informatie over de inhoud van de bestanden kunt u terecht bij de samensteller Pieter van Groenestijn,