Statistische software

Statistisch software

De RTOG ondersteunt diverse statistische software.

SPSS

Iedere student van de universiteit kan het programma tegen lage kosten aanschaffen bij het Surfspot.

Overige software

Een lijst met overige software die de RTOG ondersteunt is zowel alfabetisch op naam als categorisch op onderwerp opvraagbaar. Let op, dat de RTOG ondersteuning kan bieden bij het gebruik van dit programma wil nog niet zeggen dat medewerkers en/of studenten via de RTOG over zo’n programma kunnen gaan beschikken!

Dan zijn er nog KUNST-programma’s. Die zijn door vroegere medewerkers van de RTOG zelf gemaakt, ze zijn uitgebreid gedocumenteerd en uitgetest en . . . de programma’s kunnen door iedereen gedownload en gebruikt worden. De naam van deze serie programma’s verwijst nog naar de vroegere naam van de universiteit: Katholieke Universiteit Nijmegen Statistische Toepassingsprogramma’s. Maar de naam was ook een knipoog naar “art”. Vanuit de principes van de moderne informatica die Donald Knuth in de jaren ’70 publiceerde in “The art of computer programming” hebben met name medewerkers van de vroegere GRD gewerkt aan “the programming of art”.