Macro voor Codeerbetrouwbaarheid in SPSS 14 en hoger

Omschrijving:

Als men beschikt over een SPSS-bestand met daarin de beoordelingen van 2 codeurs (variabelen) voor een reeks van objecten (cases) op een nominale typologie, dan levert de macro CODER3.sps (sps, 1,8 kB) de meest voor de hand liggende maten voor codeerbetrouwbaarheid, ook als er codes zijn die maar door één codeur zijn toegewezen.
Voor het programma maakt het niet uit of het 2 verschillende codeurs zijn (intercoder reliability) of dezelfde codeur op 2 tijdstippen (intracoder reliability).
Het programma levert, naast de algemene maat van overeenstemming Holsti (dit is het percentage overeenkomstige coderingen met andere woorden de hoofddiagonaal van de kruistabel gedeeld door het aantal waarnemingen), de volgende maten:

  1. Scott’s pi
  2. Cohen’s kappa
  3. Krippendorff’s alpha
Contactpersoon: Pieter van Groenestijn
Verwijzing naar RTOG-documentatie: handleiding_codeerbetrouwbaarheid.pdf (pdf, 15 kB)
Auteur: Pieter van Groenestijn
Platform: Windows