Lisrel 8.8

Omschrijving: Lisrel is een programma voor Linear Structural Equation Modeling en heeft als toepassingsgebieden oa. confirmatieve factoranalyse, regressieanalyse met geobserveerde en latente variabelen en longitudinale modellen. Het is ontwikkeld voor analyse van continue, normaal verdeelde variabelen.
Contactpersoon: William van der Veld
Externe links: http://www.ssicentral.com/lisrel/index.html
Verwijzing naar RTOG-documentatie:

Evt. SPSS --> Lisrel

Auteur: Jöreskog and Sörbom
Platform: Windows