Mplus 4

Omschrijving: Mplus is geschikt voor statistische analyse met latente variabelen.  Het heeft als toepassingsgebieden confirmatieve factoranalyse, regressieanalyse met geobserveerde en latente variabelen, longitudinale modellen, latent class analysis en mixture models. Het is ontwikkeld voor de analyse van continue, ordinale en categorische variabelen.
Contactpersoon: William van der Veld
Externe links: http://www.statmodel.com/
Auteur: L.K.Muth én and B.O.Muthén
Platform: Windows