SamplePower

Omschrijving: SamplePower is een eenvoudig te gebruiken programma om gegeven drie van de vier volgende grootheden (power, effectsize, significantieniveau, sample size) de vierde te berekenen. Dit alles voor verschillende analysemethoden (zoals bijv. t-toets, regressie analyse, variantie analyse ed.).
Contactpersoon: Pierre Souren
Externe links: www.spss.com/samplepower
Auteur: SPSS
Platform: Windows