SPSS

Omschrijving:

Softwarepakket voor het laten uitvoeren van kwantitatieve analysetechnieken:
beschrijvende technieken, toetsende statistiek, grafische toepassingen. Daarnaast kan SPSS behulpzaam zijn bij data management: herordenen van de data, constructie van nieuwe variabelen en koppelen van bestanden.

Contactpersoon:

geen

Externe links: www.spss.com/nl/
Verwijzing naar RTOG-documentatie:

Diverse toepassingen, zie handleidingen

Auteur: SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA
Platform: Windows, Mac OS X